Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Educating competent English teachers of young learners: A multi-perspective study on second language teacher education

Çocuklara İngilizce öğretiminde yetkin öğretmen yetiştirmek: İkinci dil öğretmen eğitiminde çok yönlü bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 450130 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This mixed methods study aims to diagnose the needs and problems of student teachers, in-service teachers, and teacher educators in teaching English to young learners so as to prepare a new syllabus meeting the needs of these three stakesholders ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu doktora çalışması öğretmen adaylarının, hizmet içi öğretmenlerinin, ve öğretmen eğiticilerinin çocuklara yabancı dil öğretimi alanında karşılaştıkları problemleri ve duydukları ihtiyaçları belirlemeyi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ve güncel bir yıllık müfredat geliştirmeyi amaçlamaktadır Çalışmaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında eğitimlerine devam etmekte olan iki yüz seksen üç 3 ve 4 sınıf öğretmen adayı katılmıştır Bir diğer katılımcı grubu, Muğla ve Nevşehir illerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan İngilizce öğretmenleridir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.