Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Effect of softener particle size on the performance of woven fabrics with differrent structure

Yumuşatıcıların parçacık büyüklüğünün farklı yapılara sahip dokuma kumaşların performansı üzerine etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 423895 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this thesis is to investigate the effect of the silicone base softeners with different particle size on particular functional properties of woven cotton fabrics. Twill- and plain-woven 100 % cotton fabrics which dyed in red and blue were used to enable to see how the softeners affect on various weave patterns and colours. Fabrics treated with macro-, micro- and nano-emulsion softeners were assessed for softness, bending length, colour fastness, tensile strength, crease recovery, abrasion resistance, and water repellency. The relevant results were analyzed by using one-way ANOVA. The macro emulsion softeners made the fabric softer and slightly more crease resistant compared to micro and nano ones. The micro emulsion softener provided most favorable results regarding tensile strength and water repellency for the cotton fabric. The micro and nano emulsion softeners imparted the fabric better laundry and perspiration fastness. This study, as a comprehensive research, focuses on not only influence of particle size of the silicone based softeners on physical attributes of fabric but also effect of softeners on the fabric construction properties such as weaving pattern and colour type.

Summary:

Bu tezin amacı, parçacık büyüklükleri farklı silikon bazlı yumuşatıcıların dokuma pamuklu kumaşların belirli fonksiyonel özelliklerine olan etkisini araştırmaktır. Silikon yumuşatıcıların farklı dokuma yapıları ve renkleri üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla dimi ve bez ayağı örgü yapısıyla dokunmuş %100 pamuklu, kırmızı ve mavi renkte boyanmış kumaşlar kullanılmıştır. Macro, micro ve nano-emülsiyon silikon yumuşatıcılarla işlem görmüş kumaşlar renk haslığı, kopma dayanımı, kırışma dayanımı, aşınma dayanımı, su iticilik, yumuşaklık ve eğilme uzunluğu testlerine tabi tutulmuştur. Uyumlu olan sonuçlar tek yönlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Macro emülsiyon yumuşatıcı diğerlerine nispeten kumaşı daha fazla yumuşatmış ve kumaşın kırışma dayanımını artırmıştır. Micro emülsiyon yumuşatıcı kumaşı kopmaya karşı daha dayanımlı ve daha su itici yapmıştır. Nano ve micro emülsiyon yumuşatıcılar ise kumaşa daha iyi yıkama ve ter haslığı kazandırmıştır. Kapsamlı bir araştırma olarak bu tez, yalnızca silikon bazlı yumuşatıcılarda parçacık büyüklüğünün kumaşların fiziksel niteliklerine olan tesirini değil aynı zamanda yumuşatıcıların kumaşların dokuma yapısı ve renk tipi gibi yapısal özelliklerine olan etkisini de ele almaktadır.