Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

Effectiveness of a faculty development program on instructional planning, effective teaching and evaluation at METU

ODTÜ'de öğretim elemanlarının öğretimde planlama, etkili öğrtim ve değerlendirme alanlarında eğitimine yönelik programın etkililiği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123027 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT EFFECTIVENESS OF A FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM ON INSTRUCTIONAL PLANNING, EFFECTIVE TEACHING AND EVALUATION AT METU Akpinar Wilsing, Nil M S , Department of Educational Sciences Supervisor: Prof Dr Fersun Paykoç July 2002, 164 pages The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of a faculty development program offered at METU for improving the basic perceptions and skills related to instructional planning, effective teaching and evaluation, and for increasing the awareness level of the participants related to self- improvement in an academic context ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ODTÜ' DE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİMDE PLANLAMA, ETKİLİ ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ALANLARINDA EĞİTİMİNE YÖNELİK PROGRAMIN ETKİLİLİĞİ Akpınar Wilsing, Nil Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Fersun Paykoç Temmuz 2002, 164 sayfa Bu nitel çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'nde geleceğin öğretim elemanlarım geliştirmeye yönelik bir dersin öğretimde planlama, etkili öğretim ve değerlendirmeyle ilgili becerileri ve bakış açılarını ve akademik ortamda kendini geliştirmeye ilişkin duyarlık düzeyini arttırmada etkililiğini değerlendirmektir Bu değerlendirme çalışmasında, Lawler ve King 'in (2000) Yetişkin Eğitimi Modeli rehber olarak kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.