Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Effectiveness of a web-based tutorial on computer literacy for pre-service teachers: A case study

Hizmet öncesi öğretmenler için bir bilgisayar okuryazarlığı öğreticisinin etkinliği: Bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119035 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT EFFECTIVENESS OF A WEB-BASED TUTORIAL ON COMPUTER LITERACY FOR PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY Bayram, Levent M S , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Assoc Prof Dr M Yaşar ÖZDEN Co-Supervisor: Asst Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLER İÇİN BİR BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİCİSİNİN ETKİNLİĞİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Bayram, Levent Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr M Yaşar ÖZDEN Ortak Tez Yöneticisi: Yrd Doç ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.