Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Effectiveness of hybrid instruction on certain cognitive and affective learning outcomes in a computer networks course

Melez (hibrit) öğretimin bir bilgisayar ağları dersindeki belirli bilişsel ve duyuşsal öğrenme çıktıları üzerindeki etkinliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153598 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT EFFECTIVENESS OF HYBRID INSTRUCTION ON CERTAIN COGNITIVE AND AFFECTIVE LEARNING OUTCOMES IN A COMPUTER NETWORKS COURSE Delialioğlu, Ömer Ph D , Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst Prof Dr Zahide Yıldırım July 2004, 198 pages This study examined the effectiveness of a hybrid instruction in terms of students' achievement, knowledge retention, and attitudes towards course content and course satisfaction ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz MELEZ (HİBRİT) ÖĞRETİMİN BİR BİLGİSAYAR AĞLARI DERSİNDEKİ BELİRLİ BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ Delialioğlu, Ömer Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Zahide Yıldırım Temmuz 2004, 198 sayfa Bu çalışmada bir web-destekli öğretimin etkinliği, öğrencilerin basan, bilgiyi hatırda tutma, ders içeriğine karşı tutum ve ders doyumları yönünden incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.