Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı

Eğitsel oyun tasarlama sürecinin öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi

The effect of educational game design process on student's creativity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 414600 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişimle birlikte bilgisayarlar yaşamın bir çok alanında kullanılmaya başlanmış ve yaşamımızı kolaylaştırmıştır Bu kullanım alanlarından belki de en önemlisi eğitim olmuştur Çocukların bilgisayarda en fazla yaptıkları şeyin oyun oynamak olduğu gözlemlendiğinde bilgisayar oyunlarının eğitimde BDE çatısı altında kullanılması üzerinde durulması gereken bir konu halini almıştır Oyunların öğrenme-öğretme sürecine entegre edilmesiyle birlikte oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri yaygınlaşmaktadır Oyunların öğretimde kullanılması kadar öğrencilerin eğitsel bir konu hakkında oyun tasarlamaları da öğrencilere farklı beceriler kazandırabilir Bilişsel gelişim süreci içinde yaratıcılığı ön plana çıkartmada eğitsel oyun tasarımı önemli bir yere sahip olabilir Yaratıcılığı geliştirmede eğitsel oyunlar, hedeflenen kazanımlara ve kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre sınıf ortamında kullanılabilir Bu çalışmada ortaokul 5 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

With the rapid development of computer technologies we have started using computers in every aspect of our lives and they have made our lives easier Probably, the most important of these aspects is education It was observed that the children use computers mostly for playing games therefore the games have been a topic which should be considered as an element of Computer Aided Education When the games are integrated into learning and teaching process, computer based learning activities have become widespread ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.