Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Eğt. ve Arş. Hast. / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Ekstremite cerrahisinde genel ve spinal anestezi uygulananlarda postoperatif kognitif fonksiyon değerlendirmesi

Evalutaion of postoperative cognitive functions among pati̇ens who underwent general and spi̇nal anesthesia during the extremity surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487074 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Ekstremite cerrahisi sırasında genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda postoperatif kognitif fonksiyon etkilerinin gruplar arasında değerlendirilmesidir Materyal ve metod: Çalışma 18-65 yaş arası, ASA 1-2 sınıfı, elektif cerrahi geçiren 60 hasta ile yapıldı Hastalar, genel anestezi uygulanan (n=30) ve spinal anestezi uygulanan (n=30) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objectives: The aim of this study was to evaluate postoperative cognitive functioning among patients who underwent general and spinal anesthesia during the extremity surgery ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.