Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Electrospray finishing of alcohol repellent materials on non-woven fabrics and investigation of performance properties

Elektrosprey bitim işlemi ile alkol itici malzemelerin non-woven kumaşlara uygulanması ve performans özelliklerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 456293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This research involves the comparison of the electrospray method, a new method for textile finishing operations, with conventional methods (pad-dry and kiss-roll) and the analysis of the results. The alcohol-repellent finish used in the production of medical textile fabrics is preferred for comparison between the methods. It is generally nonwoven fabrics are used in medical textiles since they are disposable fabrics, but sometimes woven fabrics are also preferred. Surgical aprons, covering and masks produced from these fabrics are intended to protect medical technicians and laboratory workers from blood and blood-borne pathogens or toxic chemicals and infectious agents. Today, various methods such as pad-dry, kiss-roll, foam application and spraying are used in textile finishing processes. Each method has its own set of handicaps such as non-homogeneous application of finishing, high cost and longer application time. Electrospray also has the potential to provide high energy savings due to low pick up. In this study, it was aimed to compare the performances of the methods and to determine the usage parameters of the electrospray method by applying alcohol repellent finishing to the non-woven and woven fabrics with 3 different methods (pad-dry-kiss-roll and electrospray). The alcohol repellency tests of fabrics were made according to the AATCC 193-2005 standard. Key words: Elektrospray, pad-dry, kiss-roll, alcohol repellent, nonwoven and woven fabrics.

Summary:

Bu araştırma, tekstil bitim işlemlerindeki klasik yöntemlerden pad-dry ve kiss-roll'ün; kumaşlara farklı finisaj malzemeleri uygulamak için yeni bir yöntem olan electrospray metoduyla kıyaslanmasını ve bu yöntem için gerekli şartların karakterize edilebilmesini amaçlamaktadır. Yöntemler arasındaki kıyasın yapılabilmesi için uygulamalarda genellikle tıbbi tekstil kumaşlarının üretiminde kullanılan alkol itici apre tercih edilmiştir. Genellikle tıbbi tekstilde, tek kullanımlık kumaşlar (non-woven) ve dokuma kumaş tipleri tercih edilir. Bu kumaşlar; hastane kıyafetleri, cerrahi önlükler, maskeler ve örtülerin, tıbbi teknisyenler ve laboratuvar çalışanları için kan veya alkol ile karışık çözeltilerin insan tenine temasını engelleyen koruyucu giysiler elde etmek için üretilmektedir. Günümüzde, tekstil finisaj işlemlerinde pad-dry, kiss-roll, köpük uygulaması ve sprayleme gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Her metodun kendi içinde, istenen aprenin homojen uygulanamaması ve maliyet gibi bazı handikapları bulunmaktadır. Yeni bir yöntem olan electrospray çeşitli kimyasalların aplikesi için uygun bir işlemdir. Bu çalışmada, non-woven ve yıkama dayanımı istenen dokuma kumaşlara 3 farklı yöntem ile (pad-dry- kiss-roll ve electrospray) alkol itici apre uygulaması yapılarak, yöntemlerin performanslarının kıyaslanması ve elektrosprey metodunun kullanım parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yöntemlerin performansları AATCC 193-2005 standardına göre kıyaslanmıştır. Anahtar kelimeler: Elektrosprey, pad-dry, kiss-roll, alkol itici apre, non-woven kumaş