Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Energy-efficient routing for wireless sensor networks with a mobile sink

Hareketli çıkış düğümlü kablosuz algılayıcı ağlar için enerji gözeten yönlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325532 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The concentration of data traffic towards the sink in a wireless sensor network causes the nearby nodes to deplete their batteries quicker than other nodes, which leaves the sink stranded and disrupts the sensor data reporting. To mitigate this problem the usage of mobile sinks is proposed. Mobile sinks implicitly provide load-balancing and help achieving uniform energy-consumption across the network. However, adver- tising the location of the mobile sink to the network introduces an overhead in terms of energy consumption and packet delays. In this thesis, we propose a new routing protocol, Ring Routing, which aims to minimize this overhead while preserving the advantages of mobile sinks. It is a distributed, energy-efficient mobile sink routing protocol that minimizes data reporting delays, and hence is suitable for real-time ap- plications. We evaluate the performance of Ring Routing via extensive simulations conducted in OPNET.

Summary:

Kablosuz algılayıcı ağlarda, algılayıcı verilerinin çıkış düğümü etrafında yoğunlaşması bu bölgedeki düğümlerin pillerini çabuk bitirmelerine ve erken ölümlerine yol açar. Bu ölümler çıkış düğümlerinin ağla olan bağlantılarını koparır ve algılayıcı verilerinin toplanmasını engeller. Bu sorunu ortadan kaldırmak için hareketli çıkış düğümü kullanımı önerilmektedir.Hareketli çıkış düğümü, ek bir çabaya gerek duymadan ağda yük dağılımı ve tekdüze enerji sarfiyatı sağlar. Ancak hareketli çıkış düğümünün konumunu taze bir şekilde ağın geneline bildirmek, hem enerji hem de paket gecikmeleri açısından ek yüke yol açmaktadır. Bu tezde, bu ek yükü en aza indirgerken aynı zamanda hareketli çıkış düğümlerinin sağladığı avantajları koruyan yeni bir yönlendirme protokolü olan Halka Yönlendirme'yi öneriyoruz. Dağıtık ve enerji gözeten bir yönlendirme protokolü olan Halka Yönlendirme aynı zamanda veri iletim gecikmelerini en aza indirgemeyi hedefler ve bu özelliğiyle gerçek zamanlı uygulamalar için kullanılabilir. Halka Yönlendirmenin başarımını değerlendirmek amacıyla OPNET ortamında geniş kapsamlı benzetim deneyleri koşturulmuştur.