Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Mühendisliği (Enerji ve Güç Sistemleri) Anabilim Dalı

Energy performance analysis of Adnan Menderes International Airport (ADM)

Adnan Menderes Havaalanı Dış Hatlar Termınali enerji performans analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266627 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Space cooling and heating are needed throughout the year for commercial buildings and electricity use in these buildings accounts for about one-third of the total energy consumption in Turkey. In this study, Adnan Menderes International Airport (ADM) located in Izmir is simulated with EnergyPlus software which is a new generation building energy analysis tool. The simulation model is constructed first with Design Builder and than the measured data are used to compare the model. EnergyPlus simulations are used in this thesis to help understanding more about the ADM?s dynamics and evaluate various strategies such as different orientation and heating, cooling, ventilation and air conditioning (HVAC) system. According to simulation and different HVAC system results; cooling electricity consumption increases 2.8 times in each month. According to simulation and east orientation results, heat gains decrease between 2% and 11% in winter, autumn and spring months and increase between 3% and 14% in summer months.Measured data of ADM building showed that HVAC system had constituted almost 80% of the total energy consumption, according to the average data obtained in 2008. The difference between measured and simulation consumption values are greater more than 70%. According to simulation results, also there is 2.4 times more electricity consumption on 18 August when compared to 11 January. Finally, analysis showed that ADM building requires year-round cooling and very little heating.

Summary:

Ticari binalarda bütün yıl boyunca ısıtma ve soğutmaya gereksinim vardır ve bu binalardaki elektrik tüketimi, Türkiye'nin toplam enerji tuketiminin üçte birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, İzmir'de bulunan Adnan Menderes Havaalanı Dışhatlar Terminali, yeni bir enerji analiz aracı olan EnergyPlus programı ile simule edilmiştir. Model öncelikle DesignBuilder programıyla çizilmiş ve tanımlanmıştır. Daha sonra ölçülmüş verilerle karşılaştırılmıştır. EnergyPlus ile yapılan bu simulasyon, ADM binasının enerji hareketlerinin anlaşılmasına yardımcı olmakda ve farklı ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC) sistemi kullanilmasi veya binanin farkli yönde yerleştirilmesi gibi stratejilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Simulasyon sonuçlarına göre; farklı bir HVAC sistem kullanıldığında, her ay için soğutma elektrik ihtiyacı 2.8 kat artar ve bina batı yönünde yerleştirildiğinde, ısı kazancı kış ve bahar aylarında % 2 ila % 11 azalırken, yaz aylarında % 3 ila % 14 artar.ADM binasında toplam elektrik sarfiyatinin yaklaşık 80%'inin HVAC sistem için kullanıldığı 2008 yılına ait ölçüm değerlerinde gözükmektedir. Simulasyon sonuçları ile ölçüm değerleri arasında % 70 den fazla fark vardır. Ayrıca, simulasyon sonuçlarına göre; 18 Ağustos'daki günlük elektrik tüketimi, 11 Ocak'a göre 2.4 kat daha fazladır. Sonuç olarak, analiz yıl boyunca binada soğutma ihtiyacı olduğunu ve çok az ısıtma ihtiyacı olduğunu gösterir.