Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Enhancing mobile spontaneous adverse drug event reporting through electronic health records

Mobil advers etki bildirim sistemlerinin elektronik sağlık kayıtları yardımıyla iyileştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416567 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Post marketing surveillance for pharmaceutical drugs has been largely dependent on spontaneous reporting systems (SRSs) for quite some time. Although paper based reporting forms are broadly replaced by digital (online) counterparts, accessibility and usability of those systems still pose problems. Considering the fact that adverse drug event (ADE) reporting is mostly a voluntary action and it takes a lot of effort to complete an ADE report on current systems, outputs are usually in low quality and quantity. On the other hand, individual case safety reports (ICSRs), generated by SRSs, contain contextual information such as patient's active medications, past medical history or past drug therapies, most of which is already available in patient's electronic health records (EHRs). Therefore, seamlessly accessing EHR sources to pre-fill ICSR forms would be a major improvement for spontaneous reporting process. There have already been studies aiming to utilize EHR data for post market surveillance. However, rather than focusing on facilitating the reporting process, they target automated detection of adverse events and to the best of our knowledge, none of them aims mobile platforms or has usability concerns for the end user. In this thesis, we address the issue of under-reporting and interoperability of those systems and demonstrate that EHR systems can be exploited in mobile SRSs to generate high quality reports at high rates and provide a better experience to the reporter as well. We have developed a scalable platform, integrable to existing reporting systems and EHR sources of different content models, which can semi-automatically pre-fill ADE reports using medical summary of patient available in EHR systems. The quality of reports produced using our tool and the amount of time spent reporting is a significant improvement compared to existing mediums.

Summary:

İlaçların pazar sonrası denetimi çoğunlukla advers etki raporlama sistemlerine bağımlıdır. Bu sistemlerin dijital ve çevrim içi olarak sunulan yeni sürümleri, kağıt esaslı formlar üzerinden işleyen raporlama faaliyetlerinin yerini almış olsa da sistemlerin ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği hala sorun olabilmektedir. Advers etki raporlamanın çoğunlukla gönüllü olarak yapılan bir iş olduğu düşünüldüğünde ve bir yan etkiyi eksiksiz raporlayabilmek için harcanan efor ve zaman göz önüne alındığında, oluşturulan raporların nicelik ve nitelik olarak neden düşük seviyede kaldığı anlaşılabilir. Halbuki, advers etki raporları, hastanın aktif olarak kullandığı ilaçlar, hastalık geçmişi ya da tamamlanmış ilaç tedavileri gibi halihazırda elektronik sağlık kayıtlarında (ESK) bulunabilecek birçok bilgiyi içermektedir. Bu ESK kaynaklarına sorunsuzca ulaşmak ve saptanan hasta verileriyle bireysel olgu güvenlilik raporlarını (BOGR) otomatik bir şekilde doldurmak, raporlama sürecine büyük bir iyileştirme sağlayabilir. Pazar sonrası denetim çalışmaları için ESK verilerinden faydalanmayı hedefleyen çalışmalar olmuştur. Fakat bu çalışmalar, genelde, raporlama sürecini kolaylaştırmak yerine ESK verilerini işleyerek advers etkileri otomatik tespit etmeye yöneliktir. Ayrıca, araştırmamız çerçevesinde gördüğümüz kadarıyla mobil platformları hedefleyen ve son kullanıcı için kullanılabilirlik kaygısı taşıyan bir çalışma olmamıştır. Bu tez çalışmasında, advers etkilerin eksik raporlanması ve sistemlerin birlikte işlerlik sorunlarını ele alıyoruz. ESK'lardan faydalanarak mobil advers etki raporlama sistemlerinden yüksek nicelikte ve içerik olarak kaliteli raporlar üretirken kullanıcıya da iyi bir deneyim sağlanabileceğini gösteriyoruz. Bu amaçla, mevcut raporlama sitemlerine ve farklı içerik modelleri kullanan ESK kaynaklarına entegre edilebilir, esnek ve genişletilebilir bir sistem geliştirdik. Sistem, ESK kaynaklarında bulunan hasta geçmişini kullanarak advers etki bildirim raporlarını yarı-otomatik şekilde doldurabilmektedir. Üretilen raporların içeriklerinin zenginliği ve rapor hazırlama sürecinin çok daha basit ve zaman almayan bir şekilde tamamlanması var olan sistemlere kıyasla kayda değer bir iyileştirmedir.