Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Enterprise resource planning selection by multi-criteria decision making methods for defence industry

Savunma sanayinde çok kriterli karar verme metotları kullanarak kurumsal kaynak planlaması seçimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354504 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, kurumsal kaynak planlaması uygulamaları ve Savunma Sanayi için çok kriterli karar verme metotlarını kullanarak kurumsal kaynak planlaması seçimini detaylı bir şekilde anlatmaktadır Bu metotlar, Ağırlıklı Toplam Modeli, Ağırlıklı Ürün Modeli, Analitik Hiyerarşi Süreci, ELECTRE ve TOPSIS'tir ve detaylı bir şekilde anlatılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.