Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Epidural doğum analjezisinde ropivakain/fentanil ile bupivakain/fentanil kombinasyonunun karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156707 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan epidural doğum analjezisi ropivakain üzerine yoğunlaşmıştır. Bupivakainin MSS ve kardiyovaskuler sistem üzerine potansiyel toksik etkileri nedeni ile, ona alternatif olarak duysal ve motor blok arasında ayrıma izin veren ropivakain geliştirilmiştir. Ancak düşük konsantrasyonlarda bupivakaine üstünlüğü tartışmalıdır. Bu çalışmada dilüe lokal anesteziklerin, opioid ile kombine edilerek yeterli analjeziyi sağlarken motor blok oluşturmaması hedeflenmiştir. Vaginal doğumu planlanan 40 sağlıklı gebe randomize 2 grup halinde çalışmaya alınmıştır. I. gruba % 0,1 ropivakain ve 2 u/ml fentanil, II. gruba % 0,1 bupivakain ve 2 u/ml fentanil hasta kontrollü epidural analjezi yöntemiyle (HKA) uygulanmıştır. İnisiyal doz olarak I. grupta % 0,1 ropivakain 6 mi ve 50 u fentanil, II. gruba % 0,1 bupivakain 6 mi ve 50 u fentanil verilmiştir. Analjezinin idamesi için HKA pompası 4 ml bolus, 20 dk kilitli kalma süresi olacak şekilde programlanmıştır. Yetersiz analjezide 4 mi ilgili solüsyonlardan verilmiştir. Her 2 grupta yeterli analjezi sağlanırken, gebelerimizin tamamı yardımsız yürüyebilmiş, spontan miksiyon yapabilmiştir. Hiçbir gebede hipotansiyon oluşmamıştır. Analjezi başlama zamanı, sensoryal blok seviyesi, doğum şekli, oksitosin ihtiyacı ve hasta memnuniyeti her iki grupta benzer olarak bulunmuştur. 1 ve 5. dk Apgar, 2 ve 24. saat NACS değerleri arasında fark gözlenmemiştir. Bu konsantrasyonlarda ropivakainin motor blok, doğum süreci, anne ve fetus üzerine etkileri açısından bupivakaine üstün olmadığı kanısına varılmıştır. Ayrıca epidural doğum analjezisinde motor bloğun Bromage skalası ile değerlendirilmesinin yanı sıra gebenin oturur pozisyondan ayağa kalkması, yardımsız 3 adım yürüyebilmesi, çömelme pozisyonundan yardımsız ayağa kalkabilmesi, tek ayak üzerinde yardımsız 3 saniye durabilmesi gibi fonksiyonlarla da değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 41 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: