Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı / Zooloji Bilim Dalı

Eskişehir ormanlarında yaşayan Turdus merula (karatavuk)'nın biyo-etolojisi

Bio-ethology of Turdus merula (common blackbird) living in forests of Eskisehir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 266379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 2004-2009 tarihleri arasında, Eskişehir ormanlarında ve şehir parklarında yaşayan Turdus merula (Karatavuk) populasyonunun biyo-etolojisi çalışıldı. Çalışma sonucunda erkek, dişi ve yavru bireylerin davranış örüntüleri, eşler arasındaki ilişkiler, erkek bireylerin teritori ve üreme davranışları, ebeveyn yavru ilişkileri, üreme biyolojisiyle ilgili çeşitli unsurlar, ötüş davranışı, türün ormanda yaşayan türdaşları ve diğer türlerle ilişkileri üzerine çalışmalar yapıldı. Ayrıca populasyon biyolojisi ve bireylerin morfometrileri de hesaplandı. Elde edilen veriler yurtdışında karatavuklarla ilgili olan çeşitli çalışmalarla karşılaştırıldı. Eskişehir orman ve şehirlerinde yaşayan karatavukların 270 ile 1700 m rakımda 0,1 ha başına bir çift birey düşecek şekilde bir üreme yoğunluğuna, sahip olduğu, Mart başı-Temmuz sonu (populasyonun %91'i) üredikleri belirlendi. 54 yuva, 8 farklı ağaç ve çalımsı türde tespit edildi. En fazla tercih edilen ağaç 39 yuva ile Pinus (çam) türleri oldu. Yuva yeri olarak çalımsı türler daha az tercih edildi. Kuluçka sayısı 3-5 (ort. 3,6), kuluçka süresi 13-14 gün, yavru süresi 13-16 gün olarak tespit edildi. Üreme başarısı açısından orman ve park populasyonlarında çeşitli derecelerde önem arz eden davranışsal farklılıklar olduğu görüldü.

Summary:

This study investigated the bio-ethology of the Common Blackbird Turdus merula in city parks and forests of Eskişehir Province from 2004 to 2009 years. Behavioural differences between males and females, parent-young interactions, development of fledglings, and the role of song in territorial behaviour were first totally investigated. A lot of behavior aspetcs were described. There were no significant differences other country populastions. The blackbird nests were found from 720 to 1.700 m at a breeding density of one pairs/ha. Egg-laying occurred from early May to late August (all of nesting attempts) between mid-May and first June. Most (85 %) of the nests were sited in eight different plant species with Pinus species being most preferred. A few nests were in bushes. Bushes used for nest sites were significantly lower. Compared with other country blackbird populations, results are similar to bio-ethology of Eskişehir blackbird population. Blackbirds in study area had same breeding season (4 months), laid clutches (3-5 eggs, averaging 3,6), incubation period (13-14 days), nestling period (13-16 days).