Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

European Defence Industrial restructuring and consolidation in the post-cold war era: Defence industrial base, international institutions and complementary actors / variables

Soğuk savaş sonrası Avrupa Savunma Sanayisi'nin yeniden yapılanması ve konsolidasyonu: Savunma sanayi, uluslararası kurumlar ve tamamlayıcı aktörler / değişkenler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147654 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the process of European Defence Industry's restructuring and consolidation process in accordance with the emerging Post-Cold War period transformation requirements. To achieve this aim it investigates the process in terms of the European Defence Industrial Base on the one hand and international level convergence efforts on the other. It demonstrates drivers of change for the defence industry, namely; the narrowing budgets, changing relationship between state and defence industry, importance of technological achievements, rise of civil sector and internationalization of national defence firms. Regarding the restructuring and consolidation process the thesis examines behavior of firms in terms of merger and/or acquisition... etc activities in order to adopt the Post Cold War transformations. Moreover, due to its significance of being regarded as the first true attempt of creating a transnational defence sector identity the EADS is also investigated. Also it deals with the institutional level of convergence efforts mainly in terms of NATO, EU, WEU/WEAO and OCCAR. To provide a comparative framework, the US defence industry and its impact on the European counterpart is examined. Keywords: Post-Cold War, European Defence Industry, Restructuring, Convergence IV

Summary:

Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrası dönemin gerekleri çerçevesinde Avrupa Savunma Sanayisi'nin yeniden yapılanma ve konsolidasyon sürecini incelemektedir. Bu nedenle süreç; Avrupa Savunma Sanayisi ve uluslararası düzey çalışmalar boyutunda tartışılmıştır. Sektörü bu değişime zorlayan nedenler; daralan savunma bütçeleri, değişen devlet-sanayi ilişkisi, teknolojik gelişmelerin önemi, sivil sektörün yükselişi ve milli savunma sanayisinin uluslararası alanda aktif hale gelmeleri, başlıkları altında ele alınmıştır. Ayrıca bu süreçte Soğuk Savaş sonrası değişikliklere adaptasyon amacıyla gerçekleşen, şirketlerin birleşme ve/veya satın alma... vb yönünde davranışları araştırılmıştır. İlk gerçek uluslararası savunma sektörü kimliği oluşturma çabasını temsil etmesi açısından, EADS'nin üzerinde durulmuştur. Özellikle NATO, EU, WEU/WEAO ve OCCAR gibi uluslararası kurumlar düzeyindeki yakınlaşma ve uyum sağlama çabaları ortaya konmuştur. Ayrıca, karşılaştırmalı bir yapı sağlanabilmesi amacıyla ABD Savunma Sanayi ve bu ülke sanayisinin, Avrupa Savunma Sanayi üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş sonrası, Avrupa Savunma Sanayi, Yeniden Yapılanma, Yakınlaşma