Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Evaluation of outdoor activities in downtown areas within the context of time and provided space: Case of Kızılay

Zaman ve mekan bağlamında şehir merkezindeki dış mekan etkinliklerinin değerlendirilmesi: Kızılay

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 51964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT EVALUATION OF OUTDOOR ACTIVITIES IN DOWNTOWN AREAS WITHIN THE CONTEXT OF TIME AND PROVIDED SPACE: CASE OF KIZILAY Shihabuddin Mahmud M.F.A. in Interior Architecture and Environmental Design Supervisor: Assist. Prof. Dr. Zuhal ULUSOY September, 1996 This study examines the varieties of outdoor activities in a downtown. In this approach the social and physical attributes of outdoor activities are emphasized and their qualitative assessment is undertaken by people's participation and personal observation. Accordingly, a framework is proposed to investigate the temporal and spatial distribution of outdoor activities. The concepts and the problems of outdoor activities are analyzed in a historical perspective and people's behavior and perception of downtown open spaces are evaluated with climatic conditions. A questionnaire is prepared and applied to evaluate outdoor spaces that are exclusively pedestrian and support Atatürk Boulevard in Kızılay, Ankara. Thus, people's assessment of outdoor spaces and their performed activities are obtained and defined. Consequently, an attempt has been made to outline some key pattern for future improvements of outdoor spaces with reference to the users' expectations and preferences in Kızılay. Keywords: Urban Space, downtown, outdoor activities, urban design, pedestrian malls. m

Summary:

ÖZET ZAMAN VE MEKAN BA?LAMINDA ŞEHİR MERKEZİNDEKİ DIŞ MEKAN ETKİNLİKLERİNİN DE?ERLENDİRİLMESİ: KIZILAY Shihabuddin Mahmud İç Mimarlik ve Çevre Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zuhal ULUSOY Eylül, 1996 Bu çalışma, şehir merkezinde, çeşitli dış mekan aktivitelerini incelemektedir. Bu yaklaşımda, dış mekan aktivitelerinin sosyal ve fiziksel bileşenleri üzerinde durularak, bunların özellikleri insanların katılımı ve kişisel gözlemlerle ele alınmıştır. Bununla birlikte, dış mekan aktivitelerinin zaman ve mekan içinde dağılımını araştırmak için bir çerçeve sunulmuştur. Dış mekan etkinliklerinin kavramları ve problemleri tarihsel bir perspektifte analiz edilerek, insanların davranışları ile şehir merkezi dış mekanları algılamaları, iklim de dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bir anket hazırlanarak, Kızılay, Ankara'da Atatürk Bulvarı'nı belirli yerlerden destekleyen bazı dış mekanlardaki yayalara uygulanmıştır. Böylece, insanların dış mekanlarla ilgili görüşleri ile aktiviteleri öğrenilmiş, tanımlanmıştır. Daha sonra, kullanıcı beklentileri ve tercihleri referans alınarak, dış mekanların ileride geliştirilmesi için bir çerçeve önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kent mekanı, şehir merkezi, dış mekan etkinlikleri, kentsel tasarım, yaya bölgeleri. iv