Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Koç Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi Bilim Dalı

Exact algorithms for generating the non-dominated points of multi-objective mixed-integer linear programming problems

Çok-amaçlı karma tamsayı doğrusal programlarının etkin noktalarının üretilmesi için kesin algoritmalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 541841 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Most real-world decision problems involve more than a single criterion that are often conflicting In many instances, converting these criteria to a single objective function is not possible due to different units of measure of the objectives Moreover, this approach does not result in a comprehensive analysis for the problem The solutions of Multi-Objective/Multi-Criteria Optimization (MOO/MCO) problems in the decision space that result in the objective function values which cannot be improved at the same time, are characterized as efficient solutions Their corresponding values in the objective space are termed as non-dominated (ND) points Finding the ND points or efficient solutions is the most important task in solving MOO problems There are a number of exact methods for finding the ND points of Multi-Objective Integer Programs (MOIP) To the best of our knowledge, however, no existing algorithm guarantees to find all ND points of Multi-Objective Mixed-Integer Linear Programs (MOMILP) when the number of objective functions is greater than two MI(L)Ps are categorized as a significantly important class of mathematical programming problems since considering both continuous and discrete variables supports decision making process to take both operational and managerial decisions into account Hence, MOMILPs are crucial for modeling the real-world problems For example, we use it for a sustainable aggregate production planning (SAPP) problem in a large appliance manufacturer and show its effectiveness In this dissertation, we present two ground breaking methods to generate the entire ND points for generic MOMILPs and Tri-Objective MILPs (TOMILP) The Generator of Non-Dominated and Efficient Frontier for MOMILPs (GoNDEF) finds a superset of the set of ND points of MOMILPs with k objective functions The ND points are supplied in the form of 0, 1, , k-1-dimensional faces Each feasible integer solution corresponds to a polytope in the objective space ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Gerçek dünya karar problemlerinin birçoğu genelde birbiriyle çatışan birden fazla kriter içermektedir Birçok örnekte, bu kriterleri tek bir amaç fonksiyonuna dönüştürmek amaçların farklı ölçü birimleri nedeniyle mümkün değildir Bununla birlikte, bu yaklaşım problem için kapsamlı bir analizle sonuçlanmaz Çok-Amaçlı/Çok-Kriterli Eniyileme (ÇAE/ÇKE) problemlerinin karar uzayındaki aynı anda iyileştirilemeyen amaç fonksiyonu değerleriyle sonuçlanan çözümleri etkin çözümler olarak nitelendirilir Bu çözümlere karşılık gelen amaç uzayındaki değerler etkin noktalar olarak adlandırılır ÇAE problemlerinin çözümündeki en önemli iş etkin nokta ya da etkin çözümlerin bulunmasıdır Çok-Amaçlı Tamsayı Programların (ÇATP) etkin noktalarının bulunması için bir takım kesin çözüm yöntemleri bulunmaktadır Ancak, bilgimiz dahilinde, mevcut hiçbir algoritma, amaç fonksiyonları sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda, Çok-Amaçlı Karma Tamsayı Doğrusal Programlarının (ÇAKTDP) etkin noktalarının tamamını bulmayı garantilemez KT(D)P'ları, sürekli ve ayrık değişkenlerinin birlikte hesaba katılması nedeniyle, karar verme sürecinde hem operasyonel hem de yönetimsel kararları göz önünde tutmayı destekler Bu nedenle, KT(D)P'ları önemli bir matematiksel programlama problem çeşidi olarak sınıflandırılır Dolayısıyla, ÇAKTDP'ları gerçek-dünya problemlerinin modellenmesi açısından çok önemlidir Örneğin, bu yaklaşımı büyük bir beyaz eşya üreticisindeki sürdürülebilir bütünleşik üretim planlama (SBÜP) problemine uyguladık ve yöntemin geçerliliğini gösterdik Bu tezde, ÇAKTDP ve Üç-Amaçlı KTDP'ları (ÜAKTDP) için etkin noktaların tamamını oluşturan yeni iki yöntem sunuyoruz ÇAKTDP'lar için etkin sınır üreticisi (ENESÜ), k amaç fonksiyonlu ÇAKTDP'ların etkin noktalar kümesinin üst kümesini bulmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.