Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Extended relational database management systems for document retrieval

Döküman erişimi için genişletilmiş ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 38567 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT EXTENDED RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS FOR DOCUMENT RETRIEVAL ARIKAN, Derya Master of Selence in Computer Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr Adnan YAZICI January 1995, 85 pages Information Retrieval (ÎR) systems are developed to retrieve documents by using the keywords which are terms relevant to the contents of the documents However keywords defining the documents' contents are not the only criterion for the detennination of the documents to be retrieved ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz DOKÜMAN ERİŞİMİ İÇİN GENİŞLETİLMİŞ İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ARIKAN, Derya Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç Dr Adnan YAZICI Ocak 1995, 85 sahife Bilgi Erişim (ÎR) sistemleri, dokümanların içeriklerini betimleyen anahtar kelimeler aracılığı ile aranılan dokümanlara ulaşmak amacıyla geliştirilmiştir Ancak, dokümanların içeriklerini ifade eden anahtar kelimeler, istenilen dokümanları tanımlamak için kullanılabilecek tek bilgi kaynağı değildir Bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) içinde saklanabilecek türde olan yapılasallaşmış öznitelikler de, aranılan dokümanları elde etmek amacı ile kullanılabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.