Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

Extracting semantic building models from aerial stereo images and conversion to CityGML

Hava fotoğraflarından semantik bina modellerinin çıkartılması ve CityGML?e dönüştürülmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293806 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

3D City Models are digital representations of the Earth?s surface and related objects belonging to urban areas In order to get information about a city it is necessary to collect data from different sources There are several methods of collecting the data such as LIDAR, laser scanning, surveying measurements, aerial and satellite images?etc The 3D GIS data collected using with 3D geographic imaging can be used for spatial modeling, GIS analysis, 3D visualization and simulation applications The collection of geographic data is of primary importance for the creation and maintenance of a GIS CityGML defines the classes and relations for the most relevant topographic objects in cities and regional models with respect to their geometrical, topological, semantical and topological properties ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Üç boyutlu şehir modelleri, şehir detaylarının ve şehirlerde ki cisimlerin sayısal gosterimleridir Bir şehir hakkında bilgi alabilmek için çeşitli kaynaklardan veri elde edilmesi gereklidir Bu veriler LIDAR, lazer tarama, geleneksel ölçme yöntemleri, uydu ve hava fotoğraflarından yararlanılan çeşitli yöntemler yardımı ile elde edilir Üç boyutlu Cografi Bilgi Sistemleri için toplanan veriler mekansal modelleme, coğrafi analizler, 3B görsellik ve simülasyon uygulamalarında kullanılır Coğrafi verinin toplanması bir coğrafi bilgi sisteminin yaratılması ve onarımı için en önemli aşamalardan biridir Elde edilen verilerin coğrafi, topolojik, mekansal ve görünüş özelliklerini amaca en uygun şekilde, arasında ki ilişkileri ve sınıfları ile birlikte CityGML veri modeli içerisinde tanımlanır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.