Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Din Musikisi Anabilim Dalı

Ezidi inancındaki geleneksel dinî mûsikî türlerinin incelenmesi (Kavl örneği)

The examination of the traditional religious music types in ezidi's belief (The case of 'Kavl')

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 555974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnançları, ibadetleri ve gelenekleri ile etnik bir topluluk olan Ezidiler geçmişten günümüze araştırmacılar için hayli ilginç bir konu olmuştur Türkiye'de gittikçe azalan nüfusları ile Irak, Suriye, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerde varlığını sürdürmekte olan Ezidiler son yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine göç etmek zorunda kalmıştır Böylesine geniş bir coğrafyaya dağılmış olan Ezidilerin, çeşitli inançlardan etkilenmeleri de kaçınılmaz olmuştur Bu kadim inancın tarih içerisinde sır dini olarak kendisini gizlemeye çalışması, Ezidilerle ilgili kaynakların sınırlı olması ve inanç dışından olan kişilere bilgi vermek istememeleri yapılan çalışmaların içeriğini hayli kısıtlamış ve farklı sonuçlara ulaşılmasına neden olmuştur Özellikle sözlü kültürün yazılı kültürden daha çok kullanılır olması Ezidilerin inançları ile ilgili bilgileri belgelemelerini zorlaştırmıştır Ezidi dini musiki örneklerinden olan ve inancın diriliğini sağlayan Kavller, derlenerek notaya alınmış ve Türk Müziği makamlarına göre müzikal analizleri yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Ezidis who are an ethnic with their beliefs and worships, have been a very interesting subject for researchers so far With the decreasing population in Turkey, Ezidis who have maintained their existence in countries such as Irak, Syria, Georgia, Armenia have to migrate to some Europian countires especially to Germany The Ezidis who have been scattered to such a large geography was inevitably effected by other beliefs Due to this ancient belief's trying to hide itself like a secret, restricted resources about Ezidis, not wanting to give information to others who are not Ezidis have caused limited context for researches and reached different results Especially because of verbal culture's being more effective than literacy, have made it hard for Ezidis to document information about their belief Kavls which are samples of religious music and keep the faith alive, have been collected to notes analyzed according to Turkish Musical tunes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.