Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı

Factors affecting customer loyalty in online retail shopping environment in Pakistan

Pakistan'da online perakende alışveriş ortamında müşteri sadakatini etkileyen faktörler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 601236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Online retail shopping is a rapidly growing sector within e-commerce. With an increase in convenient technological platforms, online retail shopping has become the preferred method of shopping for millions of customers around the world. This is mainly because of its perceived convenience, time saving ability, and cost effectiveness. At the same time, a number of factors are important in influencing an individual's decision to shop for retail goods online. Factors such as website design, content, product range, ease of delivery, pricing, online security, and user privacy, etc. have all been seen to have positive impact on customer's decision to shop for retail goods online. These factors are also important determinants of customer satisfaction, and loyalty, with online retail stores. However, research on the rise of online retail shopping and factors that influence online retail customers has been absent from Pakistan's e-commerce industry. Furthermore, the underdeveloped state of online security and user privacy in Pakistan and their effect on the development of online retail environment is also understudied. This study aimed to fill this gap by conducted a primary quantitative research with customers of online retail shops in Pakistan. After surveying a sample of 275 online retail customers, this research has analyzed data using multilinear regression test, independent T-test, and ANOVA to find that in Pakistan online security and user privacy have a positive impact on customer loyalty towards online retail stores. It also finds that customer satisfaction from online retail shopping has a positive effect on customer loyalty towards online retailers in Pakistan. Lastly, the research finds that demographic characteristics of the customer such as gender, age, and marital status have a strong statistical relation to their loyalty with online retailers.

Summary:

Online perakende alışveriş, e-ticaret dünyasında hızla büyüyen bir alandır. Uygun teknolojik platformlardaki artışla birlikte, online perakende alışverişi, dünya çapında milyonlarca müşteri için tercih edilen bir alışveriş yöntemi haline gelmiştir. Bu, temel olarak tüketicisine kolaylık sağlaması, zaman kazandırması ve maliyet etkinliği yaratması nedeniyledir. Aynı zamanda, bireyin online perakende ürün alışverişi yapma kararını etkileyen bir dizi faktör söz konusudur. Web sitesi tasarımı, web sitesinin içeriği, web sitesinde sunulan ürün yelpazesi, ürünlerin teslimat kolaylığı, fiyatlandırılması, sitenin sağladığı güvenlik ve kullanıcı gizliliği gibi faktörlerin uygunluğunun müşterilerin online perakende ürün alışverişi yapma kararını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Bu faktörler aynı zamanda online perakende mağazalarında müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin de önemli belirleyicileridir. Pakistan'daki çalışmalar incelendiğinde online perakende alışverişi ve online perakende müşterilerin sadakatini etkileyen faktörler üzerine yapılan e-ticaret araştırmalarının kısıtlı olduğu görülmektedir. Ayrıca, Pakistan'da web sitelerinin çevrimiçi güvenlik ve kullanıcı gizliliği durumu ile ilgili gösterdiği az gelişmişlik, e-ticaret faaliyetlerine de negatif yönde etki etmektedir. Bu çalışmada Pakistan'daki online perakende mağazalarının müşterileri üzerinde nicel bir araştırma yapılarak bu boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 275 online perakende müşteriden oluşan bir örneklem grubu seçilmiş ve tüketicilerin sadakatine, çevrimiçi güvenlik, kullanıcı gizliliği ve müşteri sadakatinin ne yönde etki ettiği, çoklu doğrusal regresyon analizi ile ölçülmüştür. Demografik özelliklere göre müşteri sadakatinde bir fark olup olmadığı ise bağımsız T-Testi ve ANOVA testleri kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, online güvenlik, kullanıcı gizliliği ve müşteri memnuniyeti, tüketici sadakatine pozitif yönde etki etmektedir.