Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı / Egzersiz Fizyolojisi Bilim Dalı

Farklı branşlarda düzenli spor yapan adölesan dönem öncesi 6-10 yaş grubu çocuklarda fiziksel uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması

Comparison of physical fitness parameters preadolescence children aged 6-10 years exercising regularly in different branches

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502117 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

FARKLI BRANŞLARDA DÜZENLİ SPOR YAPAN ADÖLESAN DÖNEM ÖNCESİ 6-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kürşad ŞAHİN Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2017 Danışman: Prof Dr Sami AYDOĞAN ÖZET Bu çalışmanın amacı 6-10 yaş arası adölesan dönem öncesi çocukların yaptıkları spor branşlarına göre fiziksel uygunluk ve performans açısından uygun gelişme içerisinde olup olmadığı incelemektir Araştırmaya deney grubu olarak Ankara ilindeki spor okullarında en az 3 ay süresince ve haftada iki gün düzenli antrenman yapan, yaşları 8 66±1 35 olan basketbol (n=269), cimnastik (n=45), futbol (n=49) ve voleybol (n=98) branşlarından toplam n=461 sporcu ve kontrol grubu olarak aynı yaş grubundan 47 sedanter birey katılmıştır Sporcuların fiziksel uygunluklarını tespit etmek için vücut kompozisyonu ölçümlerinden, antropometrik ölçümlerden ve sporcuların vücut tipini belirlemek için somatotiplendirmeden yararlanıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

COMPARISON OF PHYSICAL FITNESS PARAMETERS PREADOLESCENCE CHILDREN AGED 6-10 YEARS EXERCISING REGULARLY IN DIFFERENT BRANCHES Kürşad ŞAHİN Erciyes University Institute Of Health Sciences Department Of Physiology Master's Thesis, December 2017 Advisor: Prof Dr Sami AYDOĞAN ABSTRACT The purpose of this study is to examine whether preadolescence children aged 6-10 years are in appropriate development in terms of physical fitness and performance compared to the sports branches performed Total n=461 athletes from the branch of basketball (n = 269), gymnastics (n = 45), football (n = 49) and volleyball (n = 49) who were regularly trained in sports schools in Ankara for at least 3 months and two days a week, = 98) participated to the study as a experimental group and 47 sedentary individuals from the same age group participated to the control group Body composition measurements, anthropometric measurements and somatotyping to determine the body type of the athletes were used to determine the physical fitness of the athletes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.