Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı / Yemler ve Hayvan Besleme Bilim Dalı

Farklı kalsiyum-fosfor düzeyli karmalarla yemlenen etlik piliçlerin büyüme performansı, et kalitesi ve bazı kan, kemik ve dışkı parametreleri

Growth performance, meat quality and some serum, bone and fecal parameters of broilers fed concentrates with different levels of calcium and phosphorus

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466572 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmada günlük yaşta 480 adet etlik piliç (Ross 308) civcivi ve üç farklı düzeyde (düşük, orta ve yüksek) Ca ve P (yararlanılabilir) içeren başlangıç ve büyütme karması kullanılmıştır Düşük, orta ve yüksek karmalarının Ca ve P içerikleri sırasıyla 10 5, 9 5 ve 8 5- 4 9, 4 4 ve 4 1 g/kg karma iken büyütme karmasının içerikleri ise 8 7, 7 8 ve 6 9- 4 2, 3 8 ve 3 4 g/kg karma düzeyinde tutulmuştur İlk 28 günlük yaşa kadar düşük karma ile besleme etlik piliçlerin canlı ağırlığı orta ve yüksek karma ile beslenenlerden daha yüksek bulunmuştur (P<0 01) Deneme sonu canlı ağırlıklar bakımından ise gruplar arasında farklılık bulunmamıştır (P>0 05) Yem tüketimi Ca ve P düzeyinden etkilenmemiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

One day of age 480 broiler (Ross 308) and starter and grower feeds consisting of three different levels(low, medium and high) of Ca and P (available) were used in this experiment Levels of Ca and P in low, medium and high feeds were adjusted at 1 05, 0 95 and 0 85 -0 49, 0 44 and 0 41 g/kg feed for starter period and 0 87, 0 78 and 0 69- 0 42, 0 38 and 0 34 g/kg feed for grower period, respectively Birds fed with low diet had higher live weight up to 28 days of age (P<0 01) At end of the trial there were no live weight differences between groups (P>0 05) Feed intake weren't affected from Ca and P levels Feed convertion ratio was lower in low group at first 28 days of age (P<0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.