Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Fault based probabilistic seismic hazard assessment at different tectonic regimes and data sampling conditions: Emphasis on sensitivity of seismic source characterization

Farklı tektonik rejimlerde ve veri toplama durumlarında fay kaynaklı olasılıksal sismik tehlike analizi: Sismik kaynak karakterizasyonunun duyarlılığına vurgu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 606245 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Seismogenic sources often display intrinsic complexities; hence they pose a challenge for accurate representation of source geometries and constraining source parameters in seismic hazard assessment Subduction zone complexities involving megathrust interface, intraslab and accretionary prism faults leads to enhanced uncertainties in seismic source characterization (SSC) Similarly, extensional regimes are often characterized by multiple sets of inclined faults and paucity of individual slip rates; causing considerable ambiguity in activity rate estimation Moreover, regions characterized by complex tectonics producing mixed earthquake mechanisms lead to challenges in SSC modelling ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Karmaşıklılar içeren sismojenik kaynaklar doğru kaynak geometrisinin ve parametrelerinin belirlenmesini zorlaştırarak, bu kaynakların sismik tehlike analizi için modellenmesinde güçlüğe sebep olmaktadır Dalma-batma zonlarındaki büyük bindirme yüzeyleri, dalan plaka içerisindeki ve yığışım prizmasındaki faylar sismik kaynak karakterizasyonunda (SKK) önemli belirsizliklere yol açmaktadır Buna benzer şekilde, gerilmeli rejimlerde genellikle birçok eğimli fay seti bulunması ve bu fayların düşük kayma hızları göstermeleri de aktivite oranının karakterizasyonunda belirsizliğe neden olur Ayrıca, karma deprem mekanizmaları üreten karmaşık tektonizma bölgeleri SKK için zorluklara yol açmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.