Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

Feminist discussions on the headscarf problem in Turkey: Examination of three women's journals; feminist yaklaşımlar, Kadın Çalışmaları Dergisi, Amargi

Türkiye?deki başörtüsü sorunu üzerine feminist tartışmalar: Üç kadın dergisi üzerine bir inceleme; femınıst yaklaşımlar, Kadın çalışmaları dergisi, Amargi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to explore the stance of feminist movement towards a dialogue with Islamist women and the `headscarf problem? in Turkey in 2000s. This is done by examining three magazines which claim to contribute to feminist movement and women?s studies in Turkey, namely Feminist Yaklaşımlar, Kadın Çalışmaları Dergisi and Amargi, all of which have been started to be published in 2006. It tries to explain the way in which feminists framed the issue has changed since the 1980s and 1990s, when the feminist movement and the debates on headscarves were on the rise in Turkey. In order to understand the shift of feminist discourse(s) on the headscarf issue, it also tries to explain how the women?s movement and women?s status in Turkey have transformed since the 19th century, along with the debates on the headscarf.Key words: feminism, feminist journals, headscarf problem, Islamist women, Ottoman feminism and women?s movement in Turkey

Summary:

Bu tezin amacı, 2000'li yıllarda Türkiye'deki feminist hareketin İslamcı kadınlarla diyaloğa ve `başörtüsü sorunu'na yaklaşımlarını araştırmaktır. Bu açıdan Türkiye'deki feminist harekete ve kadın çalışmaları alanına katkı yapmak amacıyla 2006'dan sonra yayınlanmaya başlanmış olan üç dergi, Feminist Yaklaşımlar, Kadın Çalışmaları Dergisi ve Amargi incelenmektedir. Araştırma, Türkiye'deki feminist hareketin yükselişte olduğu ve başörtüsü sorunu tartışmalarının arttığı 1980 ve 1990'lardan beri feministlerin konuyu çerçevelendirme şeklinin nasıl değiştiğini açıklamaya çalışır. Feminist söylem(ler)in başörtüsü konusundaki değişimini anlayabilmek için, başörtüsü tartışmalarının dönüşümünün yanısıra, 19. Yüzyıldan itibaren Türkiye'deki kadın hareketinin ve kadının statüsünün nasıl dönüştüğünü de inceler.Anahtar Kelimeler: feminizm, feminist dergiler, başörtüsü sorunu, İslamcı kadınlar, Osmanlı feminizmi ve Türkiye'de kadın hareketi