Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Fire safety of reinforced concrete structures and suggestions for a guideline

Betonarme yapıların yangın güvenliği ve bir rehber oluşturulması için öneriler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 139367 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ABSTRACT FIRE SAFETY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND SUGGESTIONS FOR A GUIDELINE After the several recent fires, structural fire safety subject has gained more importance in all over the world Therefore, standardization is being rapidly renewed to reach more user-oriented standards and more accurate solutions by implementing new techniques into the existing standards Inspite of these developments in the world, a structural fire safety standard has not been formed yet up to now in Turkey Since there is not a proper structural fire safety standard in Turkey, the most recent and important standards and guidelines in the world have been examined for reinforced concrete structures in this study Some suggestions are made for a guideline that can be used in Turkey For this guideline, a new algorithm different from the other codes is presented This algorithm has both the prescriptive and the performance-based rules The start point of the algorithm is the determination of thermal actions during a fire, then the material properties changing with the high temperature (as well as their effect to the structural capacity) are discussed, and finally structural fire design as both prescriptive members' minimum dimensions and as performance-based simple and advanced calculation methods for structural fire design are investigated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZET BETONARME YAPILARIN YANGIN GÜVENLİĞİ VE BİR REHBER OLUŞTURULMASI İÇİN ÖNERİLER Son zamanlarda yaşanan çeşitli yangınlardan sonra, dünyanın her yerinde yapısal yangın güvenliği konusu önem kazanmaya başlamışlar Bundan dolayı, standardlarlar; daha kullanıcı odaklı olmaya ulaşılabilme ve yeni tekniklerin mevcut standardlara sokulması yoluyla daha kesin sonuçlara sahip olunabilme amaçlarıyla hızla yenilenmektedir Dünyadaki bütün bu gelişmelere rağmen, Türkiye'de bugüne kadar bir yapısal yangın güvenliği standardı oluşturulamamışur Türkiye'de geçerli bir yapısal yangın güvenliği standardı olmadığı için, bu çalışmada, betonarme yapılar için dünyadaki yeni ve önemli standardlar ve araştırmalar sorgulanmıştır Türkiye'de kullanılabilecek bir rehber için bazı önerilerde bulunulmuştur Bu rehber için, diğer kodlardan değişik yeni bir algoritma sunulmuştur Bu algoritma hem tarif edilmiş hem de performans bazlı kuralları içermektedir Algoritmanın başlangıç noktası bir yangın sırasındaki ısıl etkilerin belirlenmesidir, daha sonra sıcaklıkla değişen malzeme özellikleri (aynı zamanda bunun yapısal kapasiteye etkisi) tartışılmıştır, ve son olarak hem tarif edilmiş olarak elemanların boyutlandınlmasıyla, hem de performans bazlı olarak basit ve ileri hesap yöntemleriyle yapısal yangın tasannu incelenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.