Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı / Finansman Bilim Dalı

Foreign bank entry on banking sector in transition economies: The case of Albania

Geçiş ekonomilerindeki bankacılık sektöründe yabancı bankaların girişi: Arnavutluk örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 220213 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The high share of foreign banks in Eastern European countries has become a key feature of financial development. At present foreign banks own more than 50 percent of banking assets in almost all of the CEE and SEE and in some countries the share of foreign-owned bank assets is as high as 80-90% , making this region? banking systems among the most open in the world.Despite mixed evidence in the literature as to the effects of foreign bank entry, the benefits foreign banks can offer are now much more widely recognised. Most transition economies now increasingly look to foreign banks to provide the capital, technology and know-how needed in banking. Nevertheless recent rapid credit growth leaded by foreign banks in transition countries has been the subject of much criticism because of the potential risks it poses to the financial sector and macroeconomic stability.Albania joined the group of countries experiencing a credit boom in 2004-2005, after the privatization of the state-owned Savings Bank, with credit growth rates as high as 75% per year. In 2007 foreign banks? assets in Albania accounted for more than 94 percent of total assets in the banking system.The aim of this work is to give a thorough presentation of the foreign bank entry and its effects in the Albanian banking sector, together with the potential risks and challenges to the financial stability. Even why for some objective reasons it is almost impossible to compare the performance of foreign banks vis-a-vis domestic banks, the impact of foreign bank entry on the sector as a whole is analyzed in detail, with important results and inferences for the future.

Summary:

Doğu Avrupa ülkelerinin bankacılık sektörlerinde yabancı bankaların yüksek payı finansal gelişmenin önemli bir özelliği haline gelmiştir. Bugünlerde yabancı bankaların neredeyse bütün Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde bankacılık sektöründeki payları yüzde ellinin üzerindedir. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80-90'lara kadar çıkmaktadır ve bu bölgedeki ülkeleri dünyanın en açık bankacılık sektörleri olan ülkelerin arasına koymaktadır.Yabancı bankaların girişi ile ilgili literatürdeki karışık sonuçlara rağmen bugünlerde yabancı bankaların sağladığı avantajlar daha geniş bir şekilde tanınmakta. Çoğu geçiş ekonomisi bankacılıkta ihtiyaç duyulan sermaye, teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak için artık yabancı bankalara yönelmektedir. Bununla birlikte geçiş ülkelerinde son zamanlarda yaşanan, yabancı bankaların başlattığı hızlı kredi artışı, finansal sektöre ve makroekonomik istikrara potansiyel riskler yarattığından çok eleştiri almıştır.2004-2005 yıllarında devlet bankası olan Tasarruf Bankasının özelleştirmesinden sonra Arnavutluk kredi patlaması yaşayan ülkeler grubuna katıldı. Bankacılık sektörün kredileri yıllık yüzde 75'e kadar varan oranlarla arttı. 2007 yılında yabancı bankalar Arnavutluk bankacılık sistemindeki toplam varlıkların yüzde 94'tan fazlasına sahiplerdi.Bu çalışmanın amacı Arnavutluk bankacılık sektöründeki yabancı banka girişini, etkilerini ve oluşturduğu riskleri incelemektir. Objektif nedenlerden dolayı yabancı banka ile yerel bankaların performansını yüz yüze karşılaştırmak neredeyse imkansız ise de yabancı bankaların sektöre girişi ayrıntılarla analiz edilmekte ve önemli sonuçlar çıkartılmaktadır.