Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı

Framework for global quality evaluation of a java based sip application server

Java tabanlı sıp sunucularının kalitesini ölçmeye yönelik bir çerçeve çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Today, with the technological innovations in data networks and the increase in data transfer speeds, the existing network infrastructure is being served with new technologies and applications. Voice Communication over Internet Protocol, one of these new applications, has become a rapidly evolving technology that allows voice packets to be transmitted over data networks. Today, a significant part of the communication infrastructure is replaced by new generation networks . Owing to the inefficient bandwidth usage and the high cost inconveniences of the telephone communication over the existing circuit switched networks, Voice Communication over Internet Protocol is introduced. Those introduction of new technologies yield to introduce some protocols, Such as SIP Protocol. Along with the new environments and protocols some quality concerns occurred. . With this thesis, it is aimed to propose a framework in order to measure parameters such as end - to - end delay, delay variation, packet loss, protocol compatibility to RFC 3261.In order to provide globally usage ; globally accepted protocols , tools and technics have been used within the study.

Summary:

Günümüzde veri ağlarındaki teknolojik yenilikler, veri aktarım hızlarındaki artış, bant genişliğindeki büyüme gibi gelişmeler mevcut ağ altyapısına yeni teknolojiler ve uygulamalar ile sunulmaktadır. Bu yeni uygulamalardan biri olan İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi, ses paketlerinin veri ağları üzerinden iletilmesine olanak tanıyan hızla gelişen bir teknolojiye dönüşmüştür. Günümüzde, bu sebeple iletişim altyapısının önemli bir kısmı yeni nesil ağlarla değiştirilmektedir. Verimsiz bant genişliği kullanımı ve mevcut devre anahtarlamalı ağlar üzerinden telefon iletişiminin yüksek maliyetli sakıncaları nedeniyle, İnternet Protokolü üzerinden Ses İletişimi dünyaya hızla yayılmaktadır. Bu yeni teknolojilerin tanıtımı, SIP Protokolü gibi bazı protokolleri ortaya çıkarmaktadır. Yeni ortamlar ve protokollerle birlikte bazı kalite kaygılarının oluşumu da kaçınılmazdır. Bu tez ile uçtan uca gecikme, gecikme değişimi, paket kaybı, RFC 3261 protokolü ile uyumluluk gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin ölçülmesi için bir çerçeve önerilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada evrensel uygulanabilirlik ilkesinin tatmini açısından, dünya da kabul görmüş protokoller, araçlar ve teknikler kullanılmıştır.