Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Gaziantep'te dînî mûsikî

The religious music in Gaziantep

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 633201 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gaziantep tarihi boyunca, farklı medeniyetlerin yaşadığı bir coğrafya içinde yer almasından dolayı geniş bir kültüre sahiptir Pek çok dîvân şairine, bestekara, manevi büyüklere ev sahipliği yapan bu şehir, dînî mûsikî kültürü açısından da oldukça zengindir Özellikle uzun yıllardır Gaziantep'teki tasavvufî hayat, geçmişten bugüne sahip olduğu mûsikî kültürünü koruyarak devam ettirmekte ve Gaziantep'te tekke mûsikîsi adına önemli bir kaynak görevi üstlenmektedirler Bununla birlikte câmilerde uygulanan mûsikî de Gaziantep'e has üslûp ve uygulamalar taşımaktadır Bu çalışmanın amacı, gerek tekke, gerekse cami uygulamaları olmak üzere Gaziantep'in dînî mûsikî kültürünü kaleme alıp, bir kaynak haline getirmektir Bu amaçla öncelikle Gaziantep'in tarihi ve kültürü hakkında bilgiler vererek, akabinde buradaki mûsikî kültüründen bahsedip, ana konumuz olan dînî mûsikî araştırmaları paylaşılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.