Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Gıda sanayiinde sigma-6 kalite yönetim sistemi uygulamalarının araştırılması

The investigation of the applications of the six sigma quality management system in food industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313474 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Altı Sigma istatiksel araç ve teknikleri kullanarak işletme süreçlerinde israfı azaltmayı hedefleyen, sürekli iyileştirme yaklaşımına dayalı bir işletme stratejisi olarak değerlendirilir Bu çalışmada öncelikle Altı Sigma yaklaşımı, Altı Sigma'nın yararları ve prensiplerine değinildikten sonra mükemmelliğe giden yolda başvurulan yaklaşımlardan Altı Sigma TÖAİK(DMAIC) modeli ve modelin aşamaları detaylı olarak irdelenmiştir Çalışmaların temel amacı, Altı Sigma yaklaşımının sanayide ve iş dünyasındaki kullanımını ve etkinliğini ortaya koymaktır Bu çalışma ayrıca Altı Sigma'nın önemini vurgulamayı ve Altı Sigma'yı uygulamayı düşünen firmalara da yol göstermek için metodolojinin yararlarını göstermeyi hedeflemektedir Bu araştırma ile Altı Sigma'nın gıda sanayinde uygulanabilme olasılığı araştırılmıştır Bu araştırma sonucunda; bölgemizde ve bölgemize yakın iş yerlerinin çoğunda Altı Sigma uygulamasından kaçınıldığı gözlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Six Sigma is considered as a business strategy that depends on the continuous improvement approach that aims to decrease the scrap in business processes by using statistical tools and techniques In this paper, firstly Six Sigma approach, the principles and benefits of Six Sigma were explained Finally, Six Sigma DMAIC model used at way g oto excellent and the stages of the model were examined in detail The goal of this article is to present the efficiency and usage of Six Sigma approach in industrial area and business world Also this study emphasizes the importance of the Six Sigma methodology and states the benefits of the methodology so as to guide the companies considering applying Six Sigma This research investigated the possibility of application of Six Sigma in the food industry As a result of this research in our region and our region, near places of work were avoided most of the application of Six Sigma Companies greatly reduce the errors in implementing and improving the companies concluded that favorable outcomes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.