Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Giresun Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

'Giresun Dergisi (1986-2005)' 'Giresun mahallî basınında sözlü ve yazılı kültür ilişkisi'

'The journal of Giresun (1986-2005)' 'Oral and written culture relations in Giresun local press'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 562356 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İncelediğimiz Giresun Dergisi festivaller, hemşehricilik, turizm, yerel sanatçılar, gelenek ve görenekler gibi birçok kültür öğesini bünyesinde barındırmıştır. Kültür öğelerinin tanıtılmasının yanı sıra geleneğin somut bir şekilde saklanarak aktarılmasını sağlamıştır. Giresun Dergisi ele aldığı kültür haberleri ile sadece Giresun'da değil Giresunluların yaşadığı gurbet şehirlerinde de varlığını sürdürmüştür. "Giresun Dergisi" çalışmamızda turizm, göç, hemşehricilik, sanatçılar ve festivaller üzerinde durulmuştur. Bu olgulara dair yazılardan örnekler verilmiş ve bu yazılar incelenmiştir. Haberlere dair kültür unsurlarının yer aldığı görseller de çalışmamızda yer almıştır. Çalışmamızın genelinden elde edilen veriler yerel dergilerin kültür üzerindeki etkinliği hakkında bilgi vermiştir. Giresun Dergisi'nin kültürü şekillendirerek geleceğe taşıması ve korunması bu derginin Giresun kültür hafızasını depolama işlevine sahip olduğunu göstermiştir. Giresun Dergisi'nin kültürün sürdürülebilir ve saknalabilir özelliğini koruma görevini de üstlendiği çalışmamızda ortaya çıkmıştır.

Summary:

The Giresun Magazine we reviewed included many cultural elements and introduced the elements of culture as well as the future. In addition to being a local magazine, it continued to exist not only in Giresun but also in the cities of Giresun. In this study, especially, tourism, immigration, immigration, artists, festivals on these facts are given examples of news and the relationship with culture has been examined. The visuals of the cultural elements of these reports were also included in our study. While the data obtained from the general study showed that the local journals were effective on the culture, they showed us the cultural bearing characteristic. The importance of the need to protect the local journals due to the sustainability of the culture is once again revealed in our study.