Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Adıyaman Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda akut koroner sendrom tanısı koymada ortalama trombosit hacmi(MPV)'nin tanısal değerliliği

Utility of mean platelet volume (MPV) for diagnosing acute coronary syndrome in patients with chest pain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 614541 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Göğüs ağrısı, erişkin acil servislerde ileri değerlendirme gerektiren ve altta hayati tehlike oluşturan sebepler barındırabilen ciddi bir başvuru sebebidir Göğüs ağrısının en ciddi sebebi kardiyak kökenli sebepler içinde sınıflandırılan akut koroner sendromlar (AKS)'dır AKS şüphesi ile değerlendirilen hastalarda seri EKG ve kardiyak enzim takibi gerekebilir Bu çoğu zaman 24 saati bulabilen bir süreci kapsar ve bazen AKS tanısı bazen gözden kaçabilir Bu yüzden seri EKG ve kardiyak enzim takiplerinin dışında daha kolay bir şekilde AKS tanısı koymada ek biyobelirteçlerin araştırılması gereksinimi ortaya çıkar Çalışmamız, AKS tanı sürecinde platelet hücrelerinin fonksiyonlarını belirlemede kullanılan ortalama trombosit hacmi (mean platelet volume, MPV) parametresinin tanıya katkı sağlayabileceği görüşü ile planlanmıştır Bu retrospektif çalışmaya, 01 01 2017-31 10 2018 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine göğüs ağrısı yakınması ile başvuran toplam 681 yetişkin hasta dahil edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Chest pain is one of the serious reasons need to be interest and evaluate that most of them life threatening at adults emergency departments The life threatening reasons are mostly about cardiac events Acute coronary syndromes are the most serious reasons that cause chest pain among the cardiac etiologies ACS is a challenging situation to evaulate according the type of chest pain and subgroup of acute coronary syndrome Mostly, it needs to get serial ECG and serial measurement of cardiac enzyme level that the duration of evaluation the patient takes at least 24 hours and sometimes the diagnosis can be missed out At this point, it needs to be neccesary to research some new biomarkers for realizing ACS earlier Our study was planned with the idea that mean platelet volume (MPV) which is useful to determine the functions of platelets can contribute the course diagnosing ACS This retrospective study included 681 patients that was admitted to Adıyaman University Research and Training Hospital Emergency Department with chest pain between 01 01 2017- 31 10 2018 ACS diagnosis was clarified according to the results of percutaneous coronary intervention (PCI) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.