Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Göğüs ağrısı veya anjinal eşdeğer semptomlarla acil servise başvuran kronik böbrek hastalarında iskemi-modifiye albümin'in akut koroner sendromlar açısından tanısal değeri

Diagnostic value of ischemia-modified albumin in terms of acute coronary syndrome in chronic renal patients who present with emergency services with chest pain or anginal equivalent symptoms

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497718 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Göğüs ağrısı veya anjinal eşdeğer semptomlarla acil servise başvuran kronik böbrek hastalarında iskemi-modifiye albümin'in akut koroner sendrom açısından tanısal değeri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanlık Tezi, 2018 Çalışmamızda göğüs ağrısı sebebiyle başvuran kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda, serum iskemi-modifiye albümin'in (İMA) düzeyinin tanrısallığı değerlendirildi Çalışmada 01 06 2017-20 03 2017 tarihleri arasında göğüs ağrısı veya eşdeğer semptomları ile başvuran 125 KBH hastası ve 96 sağlıklı kontrol grubu ile prospektif olarak gerçekleştirildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Diagnostic value of ischemia-modified albumin in terms of acute coronary syndrome in chronic renal patients who present with emergency services with chest pain or anginal equivalent symptoms Ankara Numune Training and Research Hospital Emergency Medicine Clinic Specialty Thesis, 2018 In our study, we assessed the level of serum ischemia-modified albumin (IMA) level in patients with chronic kidney disease (CKD) due to chest pain The study was prospectively performed with 125 patients with CKD and 96 healthy control groups who applied with chest pain or equivalent symptoms between 01 06 2017-20 03 2017 The presence of age, gender, presence of acute coronary syndrome (ACS), CKD stage, albumin level and comorbidity were investigated in patients with IMA AKS was detected in 9,6% of the patients in our study Age, gender, CKD stage, presence of comorbid disease were not associated with IMA (p> 0 05) The albumin and IMA levels in the patient groups (CKD and ACS) were significantly higher than the control group (p <0,05) There was no difference between IMA and albumin levels between patients with CKD and patients with ACS (p> 0 05) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.