Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Yönetimi Anabilim Dalı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde yeme nar kabuğu tozu (Punica granatum) ilavesinin büyüme performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri

Effects of pomegranate peel powder (Punica granatum) supplementation on growth performance and blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) culture

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 592817 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında gökkuşağı alabalığı (O mykiss) yemlerine 2 gr/kg, 4 gr/kg, 6 gr/kg ve 8 gr/kg oranlarında nar kabuğu tozu (P granatum) ilave edilmiştir Bu yemlerle alabalıklar 90 gün boyunca beslenmiş, 30, 60 ve 90 günlerde ölçümler yapılmıştır Bu tezin amacı gökkuşağı alabalığı yemlerine ilave edilen nar kabuğu tozunun büyüme, yem değerlendirme performansı, vücut indeksleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır Gökkuşağı alabalıkları nar kabuğu tozu katkılı yemlerle beslenerek beslenme ve büyüme parametreleri, vücut indeksleri ve bazı kan parametreleri ölçülmüştür Büyüme ve yem değerlendirme parametrelerinden son ağırlık, oransal büyüme, kondisyon faktörü, termal büyüme katsayısı, spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme oranı ve yaşama oranı bakımından en iyi değerler 2 gr/kg yem katkısında elde edilmiştir (p<0,05) Bununla beraber sırasıyla 8 gr/kg ve 6 gr/kg katkı oranlarında benzer sonuçlar elde edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this thesis pomegranate peel powder (P granatum) suuplemented to rainbow trout (O mykiss) feeds at the concentration of 2 g/kg, 4 g/kg, 6 g/kg and 8 g/kg Rainbow trout fed with this supplemented feeds along 90 days Aim of this thesis was to determine effects of pomegranate peel powder supplementation on growth performance and blood parameters in rainbow trout culture ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.