Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı

Görevdeş ağlarda gecikme metriği tabanlı hiyerarşik katman geliştirme üzerine bir çalışma

A study on developing delay based hierarchical overlay in peer-to-peer networks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde Internet üzerinden yapılan ve herhangi bir merkezi yapıya veya hiyerarşik kontrole ihtiyaç duymayan işlemler ve iletişim ortamları, klasik dağıtık sistemlere göre büyük ölçüde daha karmaşık hale gelmişlerdir. Bu nedenle gelişmekte olan görevdeş ağlara olan ilgi artmıştır ve görevdeş ağlar üzerinden yüksek kalitede video akışlandırma yapmak olanaklı hale gelmiştir.Bu çalışmada, üstüne bindirmeli ağ yapıları (overlay networks) incelenmiş ve görevdeş ağlar için yeni bir mimari geliştirilmiştir. Önerilen metot, sistemin kolay yönetilebilir olması için eşlerin hiyerarşik bir yapı içerisinde kümelenmesine ve verimli bir içerik iletimi için bu hiyerarşik yapı üzerine kurulacak olan çoklu gönderim ağacı temeline dayanmaktadır. Tasarlanan üstüne bindirmeli ağ yapısında, eşlerin kümelenmesi için kullanılan mekanizma, eşlerin birbirleri ile ölçtükleri paket dolaşım süresidir. Bu sayede ağ topolojisi üzerinde birbirine yakın olan eşlerin aynı küme içerisinde bulunması hedeflenmiştir.Önerilen üstüne bindirmeli ağ yapısı, Internet test ortamı olan PlanetLab üzerinde gerçeklenip kümeleme performansına bakılmıştır. Alınan test sonuçları, önerilen hiyerarşik üstüne bindirmeli ağ yapısının, emsal düz yapılara göre daha iyi bir kümeleme yaptığını göstermiştir.

Summary:

In state of the art Internet, computing and communications environments are significantly more complex than classical distributed systems, lacking any centralized organization or hierarchical control. There has been much interest in emerging peer-to-peer networks and over these networks high quality video streaming became feasible.In this study, methods for constructing overlay networks are examined and a novel system is developed and implemented on PlanetLab peer-to-peer platform. Proposed method organizes peers into a hierarchy of clusters for easy management and efficient content transmission. Round-trip-time (RTT) is the metric used for clustering of peers in the proposed overlay network. By this way, proposed architecture identifies clusters of peers that are near to each other in the network topology.The overlay network that we proposed is implemented on PlanetLab which is Internet test environment for clustering performance. Test results show that our proposed hierarchical overlay network yields better results than other flat architectures.