Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Hartree-fock ve yoğunluk fonksiyon teori metotlarıyla 2-, 3- ve 4-hidroksiasetofenon moleküllerinin titreşimsel analizleri ve optimize moleküler yapıları

Vibration analysis and structure of molecular 2-, 3- and 4- hydroxyacetophenon molecules with hartree-fock density functional theory method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268648 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, 6-311G++(d,p) temel setli ab-initio Hartree-Fock (HF) ve yoğunluk fonksiyonu teorisi (DFT) metotları ile 2-, 3- ve 4- hidroksiasetofenon moleküllerinin temel hal konformasyonları belirlendi. Daha sonra temel hal konformasyonlarının teorik optimize geometrik parametreleri (bağ uzunlukları ve bağ açıları) ve titreşim frekansları bulunarak deneysel sonuçlarla, korelasyon grafikleri çizilerek karşılaştırıldı.Teorik hesaplamalar, Gaussian 03 ve Gauss-View molekül görüntüleme programları kullanılarak yapıldı. Elde edilen bütün sonuçlardan, hem geometrik parametreler hem de titreşim frekansları için DFT nin, HF den deneysel değerlerle daha iyi uyumlu sonuçlar verdiği gözlendi.

Summary:

In this study, the ground state conformations of 2-, 3- ve 4- hydroxyacetophenon molecules were determined by using ab-initio, Hartree-Fock and density functional the (DFT) with 6-311G++(d,p) basic set. Then, the optimized geometrical parameters and vibrational frequencies of the ground state conformations of the molecules were calculated and compared with the experimental data by drawing their correlation graphics. For all the calculations Gaussian 03 and Gauss-View programs were used. From all the results ıt was seen that DFT method is superior to the HF method for either geometrical parameters or vibration frequencies.