Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Hatay'da dini musiki

Religious music in Hatay

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 596340 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın konusunu Hatay'da Dinî Mûsikî ve eskiden beri okunan Cami ve Tekke Mûsikî formları oluşturmaktadır Amacımız, şimdiye kadar okunan veya okunmadığı için unutulmaya yüz tutmuş eserleri kayıt altına alarak kalıcı hale getirmektir Bunun için yapılan çalışmada Hatay'ın kadîm kültürü ve medeniyeti incelenmiş olup, bulunan tüm bilgiler teze yansıtılmıştır İlk kilisenin ve Anadolu'daki ilk caminin ev sahibi olan kentteki mûsikî de önem arz etmektedir Halkın hayat şartları ve yaşayış tarzlarıyla eğlenceye düşkün oldukları aşikâr olan eski Antakya halkının mûsikîyle ne kadar alakadar oldukları da yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından dolayı dinlere ve kültürlere de ev sahipliği yaptığı, bu dinlerin ve kültürlerin olmazsa olmazı mûsikînin de incelemeye değer olduğu vurgulanmıştır Bu bağlamda diğer dinlerin de ibadethâne ve müziklerine değinilmiş ancak, öncelik İslamiyet'in konusu olan Cami ve Tekke Mûsikîsi'ne verilmiştir Bu bağlamda, düğünler, mevlidler, ezanlar, salâlar ve cenaze merasimleri çalışmada önemli bir yer tutmuştur Tekke Mûsikîsi'nde önemli bir yer tutan Mevlânâ ve Mevlevîlik ele alınmıştır Geçmişte Mevlevîliğe ev sahipliği yapan Antakya Mevlevîhânesi hakkında bilgilere yer verilmiş, mûsikîye katkıları ele alınmıştır Antakya Mevlevihanesi'nin bir zamanlar mûsikî icrasına ve mûsikîşinaslara ev sahipliği yaptığına dikkat çekilmiştir Mûsikînin icra edildiği mekânlar olarak mimarî eserlere yer verilerek, mimarî yapı ile mûsikî arasında bağ kurulmuştur İnsan hayatının ezanla başlayan salâ ile biten ömründe önemli bir yer tutan bu eserlere önem atfedilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Thisstudy is composed of "Religious Music in Hatay" and Musical Forms of Mosques and Tekkes having been sung since past Our aim is to make the works, which has been sung up till now and that is on the paint of being forgotten since because having not been sung, permonet by recording them For this, the ancient culture and civilization of Hatay were analyzed and all the information found was reflected to the thesis The music in the city, which hosts the first church and the first mosque in Anatolia, also has an importance It is explicit how they were fond of amusement owing to their lifestyle and living conditions and it is came into sight by the studies done how the ancient Antakian People were related to music Since because Hatay housed many civilization and it had also hosted religions and cultures, it is emphasized that the music which is essential for the sereligions and cultures must also be analyzed In this context, the other religions, sanctuaries and musics are mentioned but the priority is given to the Mosque's and Tekke's Music, which has been the subject of Islam In this regard, weddings, mevlids, ezans, salas and funeral ceremonies occupy an important place in this study Mevlana and Mevleviyeh which has an important role in Tekke's music has been discussed It is included information about Antakya's Mevleviyeh dervishes which has hosted Mevleviyeh in the past It is called attention to Antakya's Mevleviyeh had hosted musical performances and music lovers once upon a time Architectural structure and music has been carrelated by including architectural work as being the place where the music is done It is attached importance to these work which has an important role in human life, starting with azan and finishing with selah ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.