Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Haydarpaşa liman bölgesindeki gemi kaynaklı emisyonların incelenmesi ve hava kalitesi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Ship emissions analyze in the Haydarpaşa port and evaluation of air quality measurement results

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 619698 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sanayileşmenin artmasıyla ticareti yapılan yüklerin çeşitlenip, miktarının arttığı günümüzde, taşımacılık geçmişte hiç olmadığı kadar büyük boyutlara ulaşmıştır Taşımacılık sektöründe, düşük maliyet, taşınan mal miktarı ve güvenlik en önemli unsurlardır Bu sebeplerden dolayı dünyadaki yük taşımacılığının büyük bir çoğunluğu deniz yoluyla yapılmaktadır Deniz taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre daha çevrecidir Ancak uluslararası ticaret hacminin ve dolayısıyla gemi sayılarının artışı, gemi kaynaklı emisyon miktarlarını arttırmıştır Bu açıdan bakıldığında gemi emisyonları konusu irdelenmesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir Uluslararası Denizcilik Örgütü özellikle SOx, NOx, PM ve CO2 emisyonlarında gemilere sınırlandırmalar getirmektedir Gemi kaynaklı emisyonların uluslararası kurallar ile sınırlandırılması, gemilerin emisyon takibi ve değerlendirilmesi açısından denizcilik sektörünün yeni teknolojilerle tanışmasını ve büyük bir revizyona gitmesini zorunlu hale getirmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Nowadays, transportation has reached dimensions that have never been before with the increase of industrialization, the amount of the cargoes is diversified and their quantity increases Low cost, the number of goods transported and security are the most important factors in the transportation sector Due to these reasons, the majority of cargo transport in the world is carried out by seaway Sea transport is more environmentally friendly than other types of transport However, the increase in international trade volume and therefore the number of ships has increased the amount of ship-induced emissions In this respect, the issue of ship emissions is important to be examined The International Maritime Organization (IMO) imposes restrictions on ships, in particular on SOx, NOx, PM and CO2 emissions Restrictions of ship emissions with the international rules has made it necessary for the maritime industry to meet new technologies and undergo a major revision in terms of monitoring and evaluation of ship emissions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.