Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı / Muhasebe Denetimi Bilim Dalı

Hisseleri İMKB'de işlem gören enerji şirketlerinin 2006-2010 yıllarına ilişkin finansal tablolar analizi

The financial statement analysis between the year end 2006 end 2010 of firms quoted at IMKB (Istanbul Stock Exchange) and operated in energy sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331120 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Enerji Endeksi firmalarından Elektrik Sektöründeki beş firmanın genel olarak analizi, sektör içindeki konumları, mali tablolarının incelenmesi, sektör içinde mukayeseli inceleme ve dünyada her geçen gün yükselen ve kıymeti artan Enerji sektörünün geleceği ile ilgili bilgi sahibi olmak ve Türkiye'deki durumun fotoğrafını çekmektir. Yatırımcılar için kullanılabilecek bu analiz aynı zamanda firmaların kendilerinin bulundukları yeri görmeleri açısından da önem taşımaktadır.Sonuç olarak sektörün yatırım eğiliminde olup olmadığı ve kaynakları nasıl kullandıkları, likidite durumları, mali yapıları, faaliyetleri, karlılık durumları, nakit akış durumları gibi bilgilerin de görülebileceği bu çalışmada Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji ve Zorlu Enerji firmaları incelenmiştir.

Summary:

The goal of this thesis is the analysis of the 5 firms in general in the electricity sector from the energy index firms traded on the IMKB (Istanbul Stock Exchange), their positions in the sector, analysis of their financial reports, comparative analysis in the sector, and to be knowledgeable about the future of the energy sector which is rising and whose stock prices are increasing day by day (everyday) in the world on the stock markets and taking the picture of the situation in Turkey.This analysis which will be used by investors, carries importance at the same time for also the firms to see their own positions (in the sector).In conclusion (as a result) ; in this study where also reports (information) such as whether the sector is inclined to invest or not and how they use the resources, their quick position, financial position (structure), their activities, profitability and cash flow positions can be seen; Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji and Zorlu Enerji firms have been analysed.