Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı

Hizmet sektöründe altı sigma ve bir uygulama

Six sigma in service sector and a practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 441451 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmasında kalite kavramı ile beraber Altı Sigma Tekniğinin hizmet sektöründe kullanımının uygun olup olmadığı, uygulamayı düşünen firmaların kaynak eksikliklerinin nasıl giderilebileceği soruları çalışmanın araştırmanın sorularını teşkil etmektedir Bu bağlamda kalite kavramı ile beraber küresel ölçekte faaliyet gösteren birçok firmanın süreç iyileştirme yöntemi olarak kullandığı Altı Sigma Tekniği tanıtılmış ve her türlü veriye kolayca ulaşılıp sayısallaştırılmasını sağlayan bu yöntemin özellikle yönetim süreçleri üzerinde kolayca uygulanabileceği ortaya konulmuştur Söz konusu sonucun elde edilebilmesi için Altı Sigma'nın TÖAİK (Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol) olarak bilinen süreç iyileştirme modeli, başarı anahtarları incelenmiş ve model kullanılarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede uygulanmıştır Çalışma üç bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study it is questioned if the Six Sigma Technique is appropriate for the service sector and how to eliminate the lack of resources for the firms which are considering to implement this technique In this context, along with the quality concept, the Six Sigma Technique which is used for process improvement method by the various global scaled firms have been introduced and this method which enables to reach all manner of data and quantificate them and yet especially applicability of the related method on management processes has been revealed To get this result, the process improvement model known as DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) has been used and implemented on a firm which is active in the service sector This study is consist of three chapters and a conclusion ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.