Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

Hizmetteki bir geminin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtlı bir gemi makinesiyle donatılmasının ekonomik analizi

Economic analysis of a vessel in service equipped with an LNG fueled ship engine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438845 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber endüstri kuruluşları kendi alanlarında gelişim göstermeye ihtiyaç duymaktadır Bu işletmeler maliyetleri en aza indirgemek için alternatif kaynak arayışına gitmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Industries need improvement in their respective fields along with advancing technology Industry associations are trying to find alternative sources in order to minimize further costs Reducing costs by alternative studies also need to be sustainable and environmentally friendly In terms of the marine industry several new studies have been carried out about ship designs, marine engines and propeller types to minimize owning costs and provide efficient operations Generally, heavy fuel oil (HFO) and marine diesel oil (MDO) is used in the global ship industry ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.