Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İbnü'l-Enbârî'nin Esrâru'l-Arabiyye adlı eserinin metodolojik incelemesi

Ibn al-Anbârî and his method at his book Asrâr al- Arabiyya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 564198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, Asrâr al-Arabiyya by Abu al-Barakât al-Anbâri which he examines the subjects of ilm al-nahv in the terms of reason and reasoning is analyzed The main source of this analysis is Lumau' al-Adilla by Anbâri which is regarded the first comprehensive and seperate work about the methodology of ilm al-nahv It is seen that Anbari is mostly consistent and more close to the school of Basra in theory and practice He makes an effort to base every issue on an reason These reasons are found sometimes by the evidence of semâ and sometimes by analogy The evidence of semâ provides direct emergence of hukm and forms the source of the first rukn of analogy which is called maqıs al-aleyh Sometimes some various methods of deduction step in These methods sometimes are used as a seperate evidence, and sometimes are regarded as a helper which is subject to analogy ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.