Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı

İnsan kaynakları uygulamalarının çalışanların mobbing algısı üzerindeki etkisi: Özel okul öğretmenlerine yönelik bir araştırma

Impact of human resources applications on mobbing perception of employees: A study on private school teachers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 533078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada; özel okullardaki insan kaynakları uygulamalarının öğretmenlerin mobbing algısı üzerinde etkisinin var olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır Bu amaçla İstanbul ilindeki özel okullarda görev yapan 155 öğretmenden İnsan Kaynakları Uygulama Ölçeği ve Mobbing Algısı Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, it was aimed to determine whether human resources practices in private schools have an impact on teachers' perception of mobbing For this purpose, data were collected from 155 teachers working in private schools in Istanbul using the Human Resources Implementation Scale and Mobbing Perception Scale These data were analyzed in SPSS program According to the findings of the research, it was determined that the teachers working in the private school generally found the human resources practices in their institutions as adequate ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.