Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan kaynakları yönetimi ev endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler: İki özel hastane uygulaması

New developments in human recources management and industrial relations: Two private hospitals practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 149400 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz Günümüzde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda yaşanan değişim süreci, tüm yapıları bütünüyle etkilemekte ve değişime zorlamaktadır Teknolojik gelişmeler, artan rekabet şartları ve iş piyasasındaki hızlı değişimler işletmelerin üretim ve yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir Bu bağlamda, değişime uyum sağlamayı kolaylaştıracak yeni yönetim tekniklerin benimsenmesi, işletmeler açısından kaçınılmaz hale gelmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.