Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Intelligent healthcare monitoring system based on semantically enriched clinical guidelines

Anlamsal olarak zenginleştirilmiş klinik uygulama kılavuz tabanlı akıllı sağlık takip sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176797 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Clinical guidelines are developed to assist healthcare practitioners to makedecisions on a patient's medical problems and as such they communicatewith external applications to retrieve patient data, to initiate medicalactions through clinical workflows and to transmit information to alert/reminder systems.The interoperability problems in the healthcare IT domain for interacting with heterogeneous clinical workflow systems and Electronic Healthcare Record (EHR) Systems prevent wider deployment ofclinical guidelines because each deployment requires a tediouscustom adaptation phase.In this thesis, we provide machine processable mechanisms thatexpress the semantics of clinical guideline interfacesso that automated processes can be used to access the clinical resourcesfor guideline deployment and execution. For this purpose, we propose a semantically enriched clinical guideline representation formalism by extending one of the computer interpretable guideline representation languages, GuideLine Interchange Format (GLIF). To be able to deploy the semantically extendedguidelines to healthcare settings semi-automatically, the underlying application'ssemantics must also be available. We describe how this canbe achieved based on two prominent implementation technologiesin use in the eHealth domain: Integrating HealthcareEnterprise (IHE) Cross Enterprise DocumentSharing Integration Profile (XDS) for discovering and exchangingEHRs andWeb service technology for interacting with the clinical workflows andwireless medical sensor devices. Since the deployment and execution architecture shouldbe dynamic, and address the heterogeneity of underlying clinical environment, the deployment and execution is coordinated by a multi-agent system.The system described in this thesis is realized within the scope of the SAPHIRE Project.

Summary:

Klinik yol haritaları hastaların sağlık problemleri konusundaki kararlarda doktorlara yardımcı olmak için geliştirilmişlerdir. Bunu gerçekleştirebilmek için hastanın sağlık kayıtlarına erişebilmeleri, klinik iş süreçlerindeki uygulamaları çalıştırabilmeleri ve alarm-hatırlatma sistemlerine bilgigönderebilmeleri gerekmektedir. Sağlık bilişimindeki heterojen kilinik işsüreçlerine ve Elektonik Sağlık Kayıt Sistemlerine erişme aşamasındaki birlikte işlerlik problemleri, her hastaneye özgü farklı entegrasyon süreçleri gerektirdiğinden klinik yol haritalarının yaygın bir şekilde sahada kullanımını engellemektedir.Bu tezde klinik yol haritalarının arayüzlerinin anlamsal olarak bilgisayarlar tarafından işlenebilir bir şekilde tanımlanmasını sağlayacak mekanizmalar önerilmektedir. Böylece klinik yol haitalarının hastane sistemleri üzerine otamatik olarak konuşlandırmak ve çalıştırmak mümkün kılınmaktadır. Bu amaçla, var olan klinik yol haritası betimleme dillerinden GLIF üzerine kurulu anlamsal bir model önerilmektedir.Anlamsal olarak zenginleştirilmiş bu klinik yol haritası tanımlarını yarı-otamatik olarak hastane sistemleri üzerine konuşlandırabilmek için, var olanhastane bilgi sistemleri altyapılarının da anlamsal olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu tezde bu anlamsal tanımlama işleminin e-sağlık alanında yaygınolarak kullanılan iki uygulama teknolojisinin üzerine nasıl kurulabileceği de anlatılmaktadır. Bu teknolojiler sağlık kayıtlarına erişebilmek için``Sağlık Kurumlarını Entegrasyonu- Kurumlar Arası Doküman Paylaşım Profili (IHE-XDS)'' ve klinik iş süreç sistemlerine ve kablosuz algılayıcı cihazlarına erişmek için Ağ Servisleridir. Konuşlandırma ve çalıştırma altyapısının dinamik olması ve heterojen bir altyapının ihtiyaçları ile başa çıkabiliyor olması gerektiğinden, konuşlandırma ve çalıştırma altyapısı bir çoklu-etmen platformu tarafında koordine edilmektedir. Bu tezde geliştirlen sistem SAPHIRE projesi tarafından desteklenmektedir.