Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Interactional resources for restoring understanding of teachers' instructions in an efl classroom

Yabancı dil olarak İngilizce sınıflarında öğretmen yönergelerinin anlaşılmasının sağlanması için kullanılan etkileşimsel kaynaklar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 528344 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Social and practical organizations of classroom instruction have been a research interest for ethnomethodologists and conversation analysts for decades A number of studies have investigated turn-taking, sequence organization, and achievement of classroom rules (Cromdal, 2003; He, 2000; Machbeth, 1991; McHoul, 1978; Mehan, 1979a; Melander & Sahlström, 2009; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Payne & Hustler, 1980; Tholander & Aronsson, 2003) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sınıf yönergelerinin sosyal ve pratik düzenleri, onlarca yıldır budun yöntembilimciler ve konuşma çözümlemeciler için bir araştırma konusu olmuştur Bir kısım çalışma söz sırası alma, dizi düzeni ve sınıf kurallarının etkili uygulamasını araştırmıştır (Cromdal, 2003; He, 2000; Machbeth, 1991; McHoul, 1978; Mehan, 1979a; Melander & Sahlström, 2009; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Payne & Hustler, 1980; Tholander & Aronsson, 2003) Bunun aksine, uygulamanın oldukça yaygın olmasına rağmen birine bir şey yaptırmak için tasarlanan yönergeler bir araştırma alanı olarak nispeten daha az ilgi görmüştür (Brown & Levinson, 1978; Ervin-Tripp, 1976) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.