Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Interference suppression by using space-time adaptive processing for airborne radar

Hava araçlarındaki radarlar için uzay-zaman uyarlamalı işleme tekniği kullanılarak girişim bastırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Space-Time Adaptive Processing (STAP) is an effective method in Ground Moving Target Indicator (GMTI) operation of airborne radars. Clutter suppression is the key to successful MTI operation. Airborne radars are different than the ground based ones in regard to clutter due to the displacement of the platform during operation. When STAP methods are to be investigated, one needs to have accurate signal models while evaluating performance. In this thesis, a comprehensive received signal model is developed first for an airborne antenna array. The impacts of the aircraft motion and irregularities in it, aircraft displacement during reception, intrinsic clutter motion and radar parameters have been accounted in the model and incorporated into a simulator environment. To verify the correctness of the signal simulator, the classical DPCA approach and optimum STAP methods are inspected.

Summary:

Uzay-Zaman Uyarlamalı İşleme (STAP), hava radarlarında kullanılan etkili bir Yerde Hareketli Hedef Belirtisi (GMTI) yöntemidir. Kargaşanın bastırılması, başarılı bir MTI operasyonu için anahtardır. Operasyon sırasında hava aracının yer değiştirmesine bağlı olarak hava radarları, yerde konuşlu radarlara göre kargaşa açısından farklıdır. STAP yöntemleri araştırıldığında, performans değerlendirmesi yapabilmek için doğru sinyal modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tez kapsamında, hava radarında konuşlu bir anten dizisi için kapsamlı bir alınan sinyal modeli geliştirilmiştir. Hava aracının hareketi ve bu hareketteki düzensizlikler, alma esnasında hava aracının yer değiştirmesi, kargaşanın özünde olan hareket ve radar parametrelerinin modelde göz önüne alınmış ve simülasyon ortamına aktarılmıştır. Sinyal simülatörünü doğrulamak için, klasik DPCA yaklaşımı ve optimal STAP yöntemleri incelenmiştir.