Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

Investigating the impact of blogging and portfolio-keeping on english as a foreign language learners' level of autonomy, self-assessment and language achievement

Blog ve portfolyo uygulamalarının ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin özerklik, öz-değerlendirme ve dil başarı seviyesi üzerine etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433689 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to investigate the effect of blogging and portfolio-keeping on EFL learners' autonomy levels and self-assessment of their language skills in the process of learning a language In addition, it aims to contribute to the learners' language achievement through the application of learner blogs and portfolios and to reveal the perceptions of the learners towards the use of blogs and portfolios as educational tools The study lasted for ten weeks with 60 pre-intermediate prep-class students assigned to three groups; namely blog group, portfolio group, and control group The participants in the blog group kept personal blogs where they could share their personal studies regarding their language learning process with their classmates, get feedback both from their course instructor and classmates on their own work and make comments on each other's works in addition to their usual classroom practices They shared their essays, story reviews, vocabulary studies, grammar studies, and any extracurricular language activities on their personal blog pages The participants in the portfolio group kept portfolios and collected all their works in a personal folder in addition to their usual classroom practices; and they received feedback from their course instructor and classmates on their own works and provided feedback to the works of their classmates They were free to add anything to their portfolios, which meant that they could put their essays, story reviews, vocabulary studies, grammar studies and any extracurricular activities in their personal portfolios However, there was no implementation in the control group; the participants in the control group had only usual classroom practices ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, blog ve portfolyo uygulamalarının, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde sahip oldukları özerklik seviyelerine ve dil becerilerini öz değerlendirmelerine olan etkilerini araştırmaktır Ayrıca, blog ve portfolyo kullanımı yoluyla öğrencilerin dil başarılarına katkıda bulunmayı ve blog ve portfolyonun eğitimsel amaçlı kullanımına dair öğrencilerin algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır Araştırma, blog grubu, portfolyo grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba atanan toplam 60 alt orta seviye öğrencileriyle on hafta sürmüştür Blog kullanan gruptaki katılımcılar, olağan sınıf uygulamalarının yanı sıra, kişisel çalışmalarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşabildikleri, yaptıkları çalışmalar üzerine hem öğretmenlerinden hem de sınıf arkadaşlarından dönüt alabildikleri ve birbirlerinin çalışmalarına yorum yapabildikleri bir kişisel blog sayfası tutmuşlardır Yazdıkları makaleleri, hikâye eleştirilerini, yaptıkları kelime çalışmalarını, dil bilgisi çalışmalarını ve sınıf dışında yaptıkları herhangi bir çalışmayı kişisel blog sayfalarında paylaşmışlardır Portfolyo tutan gruptaki katılımcılar ise olağan sınıf uygulamalarının yanı sıra, geleneksel portfolyolar tutmuştur ve yaptıkları bütün çalışmaları bir dosyada toplamışlardır Yaptıkları çalışmalarla ilgili hem öğretmenlerinden hem de sınıf arkadaşlarından dönüt almışlardır ve başkalarının çalışmalarına da dönüt vermişlerdir Portfolyolarına dâhil edecekleri çalışmalar konusunda özgür bırakılmışlardır; bu da kişisel portfolyolarına yazdıkları makaleleri, hikâye eleştirilerini, yaptıkları kelime çalışmalarını, dil bilgisi çalışmalarını ve sınıf dışında yaptıkları herhangi bir çalışmayı dosyalarına ekleyebilecekleri anlamına gelmektedir Kontrol grubundaki öğrenciler ise herhangi bir uygulamaya tabi tutulmamıştır; sadece olağan sınıf içi uygulamaları takip etmişlerdir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.