Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

Investigation of efficient lighting design in educational buildings at the example Municipal School of La Tour De Salvagny

Eğitim binalarında etkin aydınlatma tasarımının incelenmesi Salvagny (Fransa) Şehir Okulu örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the basic principles of energy efficient lighting design of educationalbuildings are investigated. The lighting system design principles for educationalbuildings are set out. Afterwards, regarding educational buildings the visualrequirements, energy management, maintenance, lighting systems and specialapplications set out. Besides the natural and built environmental parameters focuses onclimate responsive design parameters researched in energy efficient system design. Theintegrated lighting strategies for educational buildings initially natural and artificiallighting systems and their applications are evaluated. Furthermore integrated lightingmethods and their applications are investigated. Municipal School of La Tour DeSalvagny Project is studied as a case. In light of the defined parameters, an alternativelighting system is suggested in stead of the existing one. Later, the systems are simulatedwith the use specific lighting design software. A comparison is made between originaldesign and proposed design with in the scope of daylight distribution and energyconsumption. At last, artificial lighting energy consumption is calculated for theproposed project.Keywords: Energy Efficient Lighting Design, Lighting System Design of EducationalBuildings

Summary:

Bu çalısmada, egitim binalarının enerji etkin aydınlatma tasarımının temel prensipleriincelenmistir. Egitim binalarında aydınlatma sistemlerinin tasarım prensipleri, görselgereklilikler, enerji yönetimi ve bakımı, aydınlatma sistemleri ve özel uygulamalarincelenmistir. Enerji etkin aydınlatma sistemi tasarımında dogal ve yapayparametrelerin yanı sıra iklim kosullarının da etkisi incelenmis, egitim binalarındabütüncül aydınlatma stratejileri ele alınmıs ve egitim binalarında öncelikli olarak dogalve yapay aydınlatma sistemleri ve uygulamaları genel olarak degerlendirilmis dahasonra bütüncül aydınlatma yöntemleri ve uygulamaları incelenmistir. Salvangy SehirOkulu (Municipal School of La Tour De Salvagny) örnek çalısması incelenmis, projeninamacı ve tasarım asamasında degerlendirilmesi gereken tüm parametrelerbelirlenmistir. Belirlenen bu parametreler ısıgında var olan aydınlatma tasarımınaalternatif bir aydınlatma sistemi önerilmistir. Daha sonra, bu sistemlerin çesitlibilgisayar yazılımları yardımı ile benzetimleri elde edilmistir. Elde edilen benzetimlerleısık dagılımı ve enerji harcamaları kapsamında karsılastırmalar yapılmıstır. Bubölümde önerilen aydınlatma sisteminin enerji tüketimi belirlenmistir.Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Aydinlatma, Egitim Binalarinda Aydinlatma Sistemi.