Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çankaya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Investigation of makam correlation between Turkish art music and Turkish folk music

Türk sanat müziği ve Türk halk müziği arasındaki makam korelasyonunun araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis was made in order to understand makam concept mathematically with computer in Turkish music. The histogram and dynamic time warping (DTW) methods were used in this thesis. By using histogram method, similarities and dissimilarities of Hicaz makam art music songs and folk music songs, Acemkürdi makam art music songs, Kürdi makam art music songs, Muhayyerkürdi makam art music songs and sample seyirs of Hicaz makam were calculated. On the other hand,by using dynamic time warping method, similarities of Hicaz makam art music songs and folk music songs, sample seyirs of Hicaz makam, behaviour of Hicaz makam according to time axis and the distinctiveness of Hicaz makam art music songs and folk music songs with Acemkürdi makam art music songs, Kürdi makam art music songs, Muhayyerkürdi makam art music songs according to time axis were revealed. The obtained results show that the investigation depends on time axis, it means that using a dynamic time warping (DTW) gives more explicit results than the investigation independent of the time axis, that is made according to histogram graphs. In brief, using a dynamic time warping method is a more reasonable approach in terms of obtaining better results in Turkish music.

Summary:

Bu çalışma, Türk Müziği?nde makam kavramını matematiksel olarak bilgisayar ortamında çözmeye yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmada, histogram ve zaman ekseni katlama (dynamic time warping, DTW) yöntemi kullanılmıştır. Histogram yöntemi kullanılarak Hicaz makamı sanat müziği eserleri ve halk müziği eserleri, Hicaz makamına ait örnek seyirler, Acemkürdi makamı sanat müziği eserleri, Kürdi makamı sanat müziği eserleri, Muhayyerkürdi makamı sanat müziği ile olan benzerlikleri hesaplanmış, öte yandan DTW kullanılarak Hicaz makamı sanat müziği eserleri ve halk müziği eserleri, Hicaz makamına ait örnek seyirler ile olan benzerliği, zaman eksenine göre davranışları, Acemkürdi makamı sanat müziği eserleri, Kürdi makamı sanat müziği eserleri, Muhayyerkürdi makamı sanat müziği eserleri ile olan ayırt ediciliği ortaya çıkartılmıştır. Elde edilen sonuçlar zaman eksenine bağlı olarak, yani DTW metodu kullanılarak yapılan bir irdelemenin, zaman ekseninden bağımsız olarak, yani histogram grafiklerine göre yapılan bir irdelemeden daha net sonuçlar verdiğini göstermektedir. Özet olarak, Türk Müziği?nde irdeleme yapılırken DTW metodunun kullanılmasının daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından daha doğru bir yaklaşım olduğu görülmüştür.